Låna inspirationsboxar på Seniortorg Skellefteå

Vi lär och upplever tillsammans för att skapa trygghet, självständighet och glädje i vardagen!

Behövs nya samtalsämnen på er förening, eller ny inspiration i er vänkrets, eller vill du själv fördjupa din kunskap i något ämne?

På Seniortorg Skellefteå finns det inspirationslådor till gratis utlåning. I dessa lådor finns information, samtalsförslag och senaste nytt om ämnet.

Dessa lådor finns just nu att låna:

  • Social gemenskap
  • Hälsosam vardag
  • Fysisk aktivitet
  • Förebygga fall
  • Mat och måltid

För att låna en inspirationslåda ta kontakt med receptionen på Seniortorg Skellefteå

Har du tips på nya inspirationsboxar lämna gärna ditt förslag i receptionen eller på mail till: seniortorg@skelleftea.se

Senast uppdaterad: