Mötesplatser

Hur kan vi tillsammans skapa mötesplatser? Socialnämnden vill gärna träffa er som är aktiva i föreningar, ideella organisationer,
studieförbund och samfund för att bolla tankar och idéer hur vi kan skapa mötesplatser på alla större orter i kommunen.

Senast uppdaterad: