Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. För många människor kan det kännas lättare. En borgerlig begravning kan göras kort och enkel eller utformas på ett mer personligt sätt.

Kommunen erbjuder inte längre borgerliga begravningsförrättare, då det finns flera privata alternativ som erbjuder denna tjänst.

För den som önskar borgerlig begravning finns flera privata alternativ. Även begravningsbyråerna har ofta personal som kan hålla i en minnesstund utan kyrklig prägel, när de anhöriga så önskar.

En särskild begravningsförrättare är inte heller nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen.

 

Senast uppdaterad: