Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte kräver en sådan. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska kunna göras får tillgångarna i boet uppgå till max 8 000 kronor (fiktiv bouppteckningskostnad) sedan följande kostnader dragits av:

  • Begravning, gravsten och minnesstund
  • Kostnader i samband med vård under sjukdom
  • Ta hand om och utrymma bostaden (enbart ensamstående)
  • Hyra för en uppsägningsmånad (enbart ensamstående)

Observera! Avdrag för andra skulder får inte göras.

Efterlämnar den avlidne fast egendom eller tomträtt (eller del av) måste en bouppteckning göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär en bouppteckning.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

  • Dödsboets tillgångar ska inte röras efter dödsdagen, varken befintliga tillgångar eller inkommande
  • Betala inga räkningar innan dödsboanmälan är gjord. För att slippa onödiga påminnelser – begär anstånd hos eventuella fordringsägare och meddela att en dödsboutredning pågår.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas
  • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter (10 § Förmånsrättslagen).

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Räcker inte dödsboets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till dessa. Maximalt belopp som kan beviljas är ett halvt prisbasbelopp, reducering sker sedan med de tillgångar som finns i dödsboet på dödsdagen samt de tillgångar som inkommer därefter.

Vill du göra en dödsboanmälan och/eller ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader – kontakta kommunens dödsboanmälare via Kundtjänst, tel 0910-73 50 00, för mer information om vilka regler som gäller.

Senast uppdaterad: