Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Så här går det till

  • Du behöver 2 intyg från Skatteverket, hindersprövning och vigselintyg. Ansök om intygen hos det lokala Skatteverkets kontor, 0771-567 567.
  • Skicka eller lämna intygen till Skellefteå kommun en vecka före vigseln.
  • Beställ tid för vigsel minst en vecka innan vigsel.
  • Vi kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid beställning av vigseln. Under kontorstid kan två kommunala tjänstepersoner närvara som vittnen.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vart sker vigseln?

Vigsel sker vanligtvis i särskilt vigselrum i Stadshuset, Skellefteå. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats.

Boka tid

För att boka en tid för borglig vigsel kontaktar du kundtjänst. Ring 73 50 00 och välj knappval 4.

Könsneutrala äktenskap och vigsel

En persons kön har ingen betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen om registrerat partnerskap har samtidigt upphävts.
På regeringskansliets webbplats kan du ladda ner ett faktablad om könsneutrala äktenskap och vigsel (nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Hindersprövning

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där kvinnan eller mannen är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skattemyndigheten. Ansökan kan göras skriftligt eller vid besök.

Intyget om hindersprövning Länk till annan webbplats. lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa ska skickas till Skellefteå kommun, kundtjänst, 931 85 Skellefteå en vecka i förväg. Märk kuvertet vigsel.

Anmälan om efternamn

Anmälan om efternamn görs hos Skattekontoret och kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Tolkhjälp

Vi erbjuder tolkhjälp för de som behöver.

Det finns två vigselmemorials att välja mellan, en kort och en lite längre version. Här ser du skillnaden mellan dem. Det finns även en engelsk vigselmemorial.

Borgerlig vigsel

Kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Lång version

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.*

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

* Texten författad av Per Anders Fogelström.

Long version

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union. Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

(The couple can exchange rings.)
I now declare you lawfully married.

When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here.*

I wish you happiness and prosperity in your marriage.

* Text written by Per Anders Fogelström.

Tomas Marklund
Kommunfullmäktiges före detta ordförande

Ann-Christin Westerlund
Kommunfullmäktiges före detta ordförande

Kjell Hanseklint
Före detta förste vice ordförande kommunfullmäktige

Carin Lundberg
Tidigare Kulturnämndens ordförande

Bert Öhlund
Före detta kommunalråd

Eva Enqvist
Före detta kommunalråd

Robert Lindberg
VD Skellefteå Airport

Agneta Hansson
Gruppledare Vänsterpartiet

Monica Widman Lundmark
Före detta kommunalråd

Kenneth Carnabeck
Poliskommissarie

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: