Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri i Skellefteå kommun.

Boka tid för vigsel (Länk till annan webbplats)

Boka borgerlig vigsel – steg för steg

Ansök i god tid om hindersprövning hos Skatteverket. Sök digitalt hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Ni kan också besöka ett Skattekontor i länet där ni bor. Ni får två intyg, ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg.

Intyg om hindersprövning gäller i fyra månader.

Båda intygen skickas eller lämnas in till Skellefteå kommun en vecka i förväg.

Skellefteå kommun, kundtjänst
931 85, Skellefteå
Märk kuvertet vigsel.

  • Boka tid för vigsel via e-tjänsten minst en vecka innan.
  • Vi kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. De måste vara minst 18 år gamla. Om vigseln sker i stadshuset och under kontorstid (vardagar 8-17) kan två kommunala tjänstepersoner närvara som vittnen.
  • Väljer ni vigsel i kommunens vigselrum i Stadshuset? Vi bokar lokalen åt er. Om ni vill viga er på annan plats, ange det i e-tjänsten.
  • Invänta bokningsbekräftelse.

Vid vigseln

Legitimation

Båda i paret måste visa giltig legitimation vid vigseln.

Tolk

Båda i paret måste förstå ceremonin för att den ska vara giltig. Om någon i paret inte förstår svenska eller engelska måste ni ange att ni vill ha tolk. Det gör ni i e-tjänsten. Där skriver ni också på vilket språk ni behöver ha tolk.

Hitta till Stadshuset

Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Vigsellokalen

Vigselrummet tar ungefär 10-15 personer.
Det innebär att utöver er, vigselförrättaren och de obligatoriska två vittnen finns det utrymme för högst 10 gäster.
Det finns fyra sittplatser. Rummet nås med hiss.
Kom en stund innan och meddela oss i kundtjänst, så visar vi er till rummet.

Gäster

Självklart får ni ha gäster. Tänk på att vigselrummet är litet och inte rymmer så många gäster. Vill ni viga er på annan plats finns inga begränsningar på antalet gäster.

Egna tillägg

Har ni saker ni vill lägga till i vigseln som en sång eller dylikt, beskriv det i e-tjänsten.

Efter vigseln

Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Anmälan om efternamn

Om ni vill byta efternamn anmäler ni det hos Skatteverket. Ni kan göra det samtidigt som ni ansöker om hindersprövning. Skatteverket

Det finns två vigselmemorials att välja mellan, en kort och en lite längre version. Här ser du skillnaden mellan dem. Det finns även en engelsk vigselmemorial.

Borgerlig vigsel

Kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Lång version

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.*

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

* Texten författad av Per Anders Fogelström.

Long version

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union. Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

(The couple can exchange rings.)
I now declare you lawfully married.

When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here.*

I wish you happiness and prosperity in your marriage.

* Text written by Per Anders Fogelström.

Kjell Hanseklint

Före detta förste vice ordförande kommunfullmäktige

Monica Widman Lundmark

Före detta kommunalråd

Sara Keisu Lundh

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Eva Enqvist

Före detta kommunalråd

Ann-Christin Westerlund

Kommunfullmäktiges före detta ordförande

Robert Lindberg

VD Skellefteå Airport

Bert Öhlund

Före detta kommunalråd

Carin Lundberg

Tidigare Kulturnämndens ordförande

Andreas Löwenhöök

Oppositionsråd

Mikke Ejrevi

VD Skellefteå Museum

Senast uppdaterad: