Belysning

Här kan du läsa om belysningen i Skellefteå kommun, till exempel vilka tider vår vägbelysning är tänd eller hur en felanmälan går till. Här kan du också läsa om de åtgärder vi gjort för att minska energianvändningen och öka trygghetskänslan genom belysning.

Skellefteå kommun ansvarar för cirka 27 000 belysningspunkter fördelat på cirka 750 olika belysningsanläggningar runt om i kommunen. Ungefär 11 000 av dessa ligger utanför detaljplanerat område. Belysningspunkterna finns på kommunens egna vägar, vissa av Trafikverkets allmänna vägar samt de enskilda vägar som förvaltas av Samhällsbyggnads belysningsverksamhet.

Trafikverket ansvarar för belysningsstolparna längs större allmänna vägar, som E4, riksväg 95 och väg 372. De har också hand om belysningen på allmänna vägar som går förbi skolor samt huvudlederna genom Jörn, Boliden, Kusmark, Ersmark, Klutmark, Medle, Burträsk och Lövånger.

Hushålla med resurserna

Energisnål belysning

Varje år byter vi ut ungefär 1000 armaturer till LED-armaturer. Det är ett arbete som ger flera vinster. LED-armaturerna drar ungefär hälften av den energi de äldre armaturerna konsumerar samtidigt som de ger lika mycket ljus. LED-armaturernas livslängden är avsevärt längre, somliga har dubbelt så lång livslängd och de innehåller inte lampor som behöver bytas ut med 3-5 års intervall. Detta resulterar i färre trasiga ljuspunkter och ett minskat behov av att besöka armaturerna med den positiva effekten att utsläppen från våra fordon minskar.

En mer synlig positiv effekt är att LED-armaturerna har inbyggd dimring som ytterligare sparar 30 % ström på småtimmarna vilket gör att vi når de politiskt beslutade besparingsmålen utan att behöva fasnedkoppla eller nattsläcka. Där vi bytt till LED lyser det alltså hela mörka natten.

Fasnedkoppling

Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks 2/3 av belysningen stegvis ner i tätorterna. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.

Nattsläckning

Belysningen på landsbygden är helt släckt mellan klockan 23.00 och 06.00

Sommarsläckning

Vägbelysningen i tätorterna och på landsbygden är helt nedsläckt under sommarperioden. Belysningen är tänd mellan 5 augusti och 30 april.

Senast uppdaterad: