Balderhallen - för arrangörer

Bakom ett lyckat evenemang finns en mängd faktorer som måste fungera både tillsammans och var och en för sig. Balderhallen är en kombinerad sporthall och evenemangsarena.

Tillgänglig, centralt läge, parkering för rörelsehindrad direkt utanför entrén, hissar och trevligt café för cirka 100 personer.

  • Ljus och välkomnande entré
  • A-hall, B-hall
  • Café/kiosk
  • Konferensrum
  • Omklädningsrum (kan användas till loger)
  • In- och utlastning i direkt anslutning till A-hall observera att höjden är 210 cm.

A-hallen i Balderhallen är godkänd för 2 400 personer. Här finns 960 sittplatser på läktare, 8 rullstolsplatser och möjlighet till x antal platser på parkett.

Golvytan är 44 x 26 meter men om täckning av hela golvet önskas vid exempelvis mässor, blir golvytan cirka 42 x 24 på grund av svängda väggar. Fri takhöjd är 8,5 meter. Inlastning sker genom dubbla utrymningsdörrar från markplan, se ovan.

Täckning av golv under scen görs alltid av personal. En standardmöblering för 1 500 publikplatser finns men självklart kan annan seating göras och godkännas i samråd med hallchef innan biljettsläpp.
Passagerna ska vara minst 2 meter breda. Max 40 stolar per rad och avstånd mellan raderna ska hålla minst 0,5 meter.

En platsnumrerad skiss för läktarsektion + 600 stolar på parkett finns hos Ticnet.

Balderhallen har ingen befintlig publikgarderob men B-hallen går att hyra för ändamålet men då tar arrangör med egen.

I B-hallen får max 360 personer vistas samtidigt. Ingen förankring i tak är tillåten. Arrangör ordnar själv med ground support.

Strömförsörjning är anpassad för evenemang och är fördelat på ett antal punkter. Arrangören själv svarar för kablage. Vid eventuellt behov av extra ström tillkommer ytterligare kostnad.

Arrangören är säkerhetsansvarig för evenemanget och svarar för att behöriga ordningsvakter tillsätts enligt Tillståndsmyndighetens krav. Vaktbolag kan föreslås.

Skellefteå kommun ansvarar för brandsäkerheten och tillsätter en brandansvarig och brandorganisation beroende på evenemangets storlek.

Hjärtstartare finns.

A-hallen

30 kronor per såld biljett, dock lägst 30 000 kronor per evenemangsdag.

A-hallen som mässhall

15 000 kronor/dag

B-hallen

10 000 kronor/dag

Konferensrum

2 000 kronor/dag

In- och utflyttningsdygn, halva priset.

Tjänster och utrustning

Vid hyra av Balderhallen ingår en ordinarie personal. Tjänster därutöver debiteras separat.

Extra arenapersonal 500 kronor per timme

Traktor med förare 700 kronor per timme

Elektrikertjänst enligt gällande timtaxa

Garderob Offert

Containerhyra 2 500 kronor per styck

Priserna är exklusive moms.

Arrangör svarar själv för hyra och montering av scen samt
numrering av parkett-stolar.

Behöver du värdar/värdinnor till garderob, biljettdrivare, numrera stolar, kiosker med mera finns flera föreningar som gärna ställer upp. Kontakta arenachef senast en månad före evenemangsdatum om du är intresserad av förmedling av föreningskontakter, annars kan vi inte garantera att det går att lösa.

Dagtid gäller ordinarie parkeringsbestämmelser. Kväll och helg behövs specialtillstånd, prata med hallchef.

Du som arrangör har tillgång till flertalet omklädningsrum. Vill du ha möblering i form av stolar och bord, kontakta arenachef.

Tips på föreningar som kan hålla caféet kan fås av
arenachefen.

I Skellefteå med omnejd finns även ett antal cateringföretag. För mer info kontakta Skellefteå Turistbyrå.

Information och bokning av evenemang
Susanne Andersson
+46 (0)910-712043

För biljettförsäljning
Skellefteå Turistcenter
+46 (0)910-45 25 15

Senast uppdaterad: