Medlemsregler Fritidsgårdar

Som medlem på Skellefteås fritidsgårdar har du följande rättigheter:

 • Medlemskortet gäller för tillträde till alla kommunens fritidsgårdar.
 • Som medlem har du rätt att vara med och bestämma vad som ska hända på fritidsgården.
 • Som medlem har du rätt att delta i fritidsgårdens/olika aktiviteter.

 • Fritidsgårdarnas ordningsregler ska följas.
 • ABSOLUT DROGFRITT gäller!
 • Fritidsgårdarna är och ska vara trygga miljöer, där vi är rädda om och respekterar varandra.

 • Vi uppträder schysst mot varandra och respekterar att andra kan tycka och tänka annorlunda.
 • Vill vi förändra något, gör vi det i en demokratisk anda.
 • Följer du inte ovanstående regler, kan du bli avstängd under kortare tid eller under en längre period.
 • Medlemskortet ska du kunna visa upp vid besök på fritidsgården eller andra arrangemang.
 • OBS! Medlemskortet är personligt och får inte användas av någon annan person.
 • Hemkontakt kommer att tas vid alkoholförtäring/drogpåverkan.
Senast uppdaterad: