Allemansrätten

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

Vandra, cykla och åka skidor

Du får promenera, springa, cykla, rida, åka skidor och på annat sätt vistas tillfälligt i naturen bara du inte skadar grödor, skog eller annan känslig växtlighet.
Respektera hemfriden, uppehåll dig inte på eller passera inte över privata tomter utan att ha bett om lov. Är insynen fri måste du hålla ordentlig avstånd för att inte störa. Du får inte heller hindra markägaren i sin verksamhet. Du får passera genom hagar, på egen risk, om du stänger grindar och ser till att inte släppa ut djuren.

Tälta och campa

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Tältning i större grupper med flera tält kräver alltid markägarens tillåtelse. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil.
I naturreservat och nationalparker gäller i allmänhet särskilda regler för tältning.

Elda

Lägerelden är nästan ett måste för friluftslivet och det är vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Men varje år brinner skog för stora värden upp genom slarv med lägereldar. Det gäller bland annat att välja en lämplig plats för lägerelden och att släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.
Elda aldrig direkt på klipphällar, de spricker och får fula sår som aldrig läker.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars-20 augusti får hundar inte springa lösa i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden. Kopplingstvång råder i nästan alla naturreservat och motsvarande.

Ta med skräpet

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full soptunna, bär med dem hem istället. Har du tältat eller haft picknick är du skyldig att städa efter dig.

Blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, barr, ollon, nötter eller kåda från växande träd utan lov från markägaren. Du får inte plocka mossa eller lavar och naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor och växter är sällsynta och fridlysta och får därför inte plockas.

Man som åker långfärdsskridsko på is. Han har en stav i ena handen och ryggsäck på ryggen. Himlen är ljust rosafärgad.

Bad, båt och is

Allemansrätten gäller också på vattnet. Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå i land nästan överallt, utom vid någons tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för säl- eller fågelliv. Där är det förbjudet att gå iland eller vistas i närheten under viss tid på året.
Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Man får inte vistas för nära hus och inte störa boende utmed stränderna. Det kan också finnas regler om vattenskidåkning, hastighetsbegränsningar och kopplingstvång för hundar på öar. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som framför motorbåt.
Samma bestämmelser som gäller på öppet vatten gäller även på vinterns isar.

Motorfordon

Allemansrätten gäller inte för något motorfordon. Detta innefattar bilar, buss, motorcykel, moped, terrängfordon som "fyrhjuling", snö- och vattenskoter, motorredskap, husvagnar, husbilar eller annat motorfordon. Detta innebär att man inte kan hävda allemansrätten när man stannar och övernattar med husbil eller husvagn. Vintertid, här i norr, är snöskotern ett vanligt transportmedel. Vanligtvis är snöskotrar hänvisade till skoterleder men man får (förutom undantag se nedan)köra på all snötäckt mark där snötäcket är så tjockt att du inte skadar underlaget eller stör på annat sätt.

Man får inte köra: i nationalparker och naturreservat, i ungskog (under 2 meter i snitt), på skogsplanteringar eller på jordbruksmark, över annans tomt, i skidspår, för nära människor eller djur, vissa skogsbilvägar (även oplogade) och enskilda vägar, och på allmän väg får du bara köra korta sträckor för att passera.
Vattenskoter får endast köras i de farleder som finns längst kusten.

Vill du veta mer om allemansrätten?

Senast uppdaterad: