Lär dig att fiska

Vad kan jag fiska och hur får jag napp? I de har guiderna får du svar på dom frågorna. Spana in våra fångstguider!

Var hittar jag abborre?

Abborre är en levnadskonstnär som finns i de flesta av kommunens mer än 1 500 sjöar, otaliga strömvatten och längs kusten. Ett tips är att leta upp grunda, flikiga sjöar som brukar kännetecknas av hög fiskproduktion och varmt vatten. Bra platser brukar vara grund och grynnor, och gärna vid de branta kanter där grund förbyts till djupt vatten. Bra abborrfiske nära Skellefteå finner man bland annat i Varuträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem.

Hur får jag upp abborren?

Det flesta beten fungerar på denna fisk. Ett effektiv och roligt fiske är att spinnfiska med jigg, ett mjukt och rörligt, maskliknande bete i olika former och färger. Det ska tas hem ryckvis, oregelbundet och gärna studsande mot botten. Spinnare och små wobblers är också effektiva och inte minst flugfiske med små ytgående ”poppers” eller streamers. Ett klassiskt sätt är mete med mask och flöte. Ett bra tips är att ersätta det klassiska rödvita korkflötet med ett nytt, modernt flöte av torped-modell. Detta är strömlinjeformat och ger minimalt med motstånd. Ett korkflöte däremot ger ett stort motstånd som ofta skrämmer fisken innan den hunnit krokas.

Abborren är en av våra mest populära sportfiskar, och dessutom en av de godaste på matbordet. Denna fisk simmar gärna omkring i stim och är som mest aktiv under högsommaren, när vattnet blivit riktigt varmt. Den är en utpräglad rovfisk och äter det mesta i sin väg, från insekter till andra fiskar och gärna också andra abborrar. Dess extremt stora mun gör att den kan äta överraskande stora byten. Dess stimbeteende och aggressiva födointag skapar lätt en sorts ”avundsjuka” bland en grupp abborrar, vilket sportfiskaren kan utnyttja. När ett stim samlats runt kroken ska man, efter varje fångad fisk, så snabbt som möjligt försöka få ner betet för att hålla aktiviteten vid liv. Ifall det lyckas har man en högtidsstund framför sig som man kommer att minnas länge.

Var hittar jag gädda?

Att gäddan är stor och dessutom lätt kan retas till hugg gör den till en av våra mest populära sportfiskar. Något som väcker jaktlusten är vad som behövs för att få en närkontakt med aggressiva påslag och tuffa fighter. Det bästa av allt är att gädda kan fiskas i nästan alla kommunens sjöar och på många platser vid kusten. Kåge-, Innerviks- och Ytterviksfjärden erbjuder bra fiske. I strömmande vatten är det selen och de lugnflytande avsnitten som är intressanta.

Fisket efter gädda med sportfiskeredskap utövas med framgång från slutet av maj till oktober. Gäddan leker i samband med islossningen. Ett bra fisketillfälle är strax efter leken i senare delen av maj när gäddorna åter är hungriga. Grunda sjöar och vikar är oftast bäst i början och slutet av säsongen när vattnet är kallt. När vattnet värms upp på sommaren flyttar sig de stora gäddorna ut till djupare och kallare vatten. De mindre står dock kvar och njuter av solen i vassprydda vikar.

Hur får jag upp gäddan?

Vanliga spinnfiskebeten som används är jiggar, skeddrag, spinnare och wobblers. Under senare år har ytgående beten s.k. ”jerkbaits” blivit populära. Ofta hoppar gäddan högt upp i sin jakt på dessa små plaskande tingestar. Liknande påslag får man också uppleva om man använder flugspö och stora glittrande flugor i ytan.

Under senare år har glädjande nog allt fler sportfiskare börjat släppa tillbaka de stora gäddor man fångat. Meterlånga gäddor är ofta tiotalet år eller äldre och fyller en viktig funktion i vattnets ekosystem.

Var hittar jag gös?

Gösens extremt känsliga ögon ger fördelar i jakten, men också nackdelar. Den skyr nämligen ljus, vilket gör att dess utbredningsområde begränsas till vatten med dålig sikt. Den föredrar också vatten med djuphålor som sträcker sig ned till 15 m, där den kan söka skydd de dagar som ljuset är för starkt.

Gösen föredrar också varmt vatten vilket begränsat dess utbredningsområde i Norrland till enstaka platser. I Skellefteå kommun finns sedan gammalt ett gösbestånd fr.o.m. Bodaträsket upp t.o.m. Neboträsket i Bureälvens vattensystem.

Hur får jag upp gös?

I ett stort vatten som Burträsket kan det vara svårt hitta gösen. Den mest populära och effektiva metoden i såna vatten är trolling med jigg eller wobbler. Fördelen med denna metod är att man enkelt täcker av stora ytor och på så sätt lättare kan finna fisken. Har man väl fått en gös på ett ställe kan det ofta löna sig att fortsätta fiska på platsen. Ett bra tips är också att prata med andra fiskare för att få ett eller annat tips på bra platser.

I mindre sjöar kan man med fördel fiska av djuphålor. I skymningen följer dock gösen ofta bytefisken nära ytan. Så fastän sjön är djup där man fiskar kan det löna sig att presentera betet nära ytan.

Känner man till vart gösen brukar jaga är mete med betesfisk också effektivt.

Jämfört med gädda föredrar gösen mindre byten. Beten och betesfisk i storlek 8 – 15 cm rekommenderas. Gösen attackerar alltid bakifrån så se till att den krok som sitter längst bak är felfri och sylvass.

Var hittar jag öring och harr?

Inom kommunen finns såväl stora- som små strömmande vatten och många har bestånd av harr och öring. Harren återfinns oftast i större numerär än öringen. I de outbyggda skogsälvarna Åby älv, Byske älv och Kågeälven ges närmast oändliga möjligheter till fiske. Här i kommunens norra del finner man harr och öring från de mest nedströmsliggande strömmarna vid kusten till kommungränsen i norr och väster och vidare in i Norrbotten.
För den som söker ett stadsnära strömvatten finns möjligheten till harrfiske på grunda och strömsatta partier intill Rovön i Skellefte älv eller efter både harr och öring i Klintforsån.

I sydvästra delen av kommunen finns Sikån, Risån och Tallån som alla erbjuder harr och öringfiske.

Hur får jag upp öring och harr?

I de allra flesta dagar under en fiskesäsong finns ingen synbar kläckning. Detta gör att man istället får presentera sjunkande flugor s.k. nymfer som efterliknar insekter i deras vattenlevande stadium. De flugor som används för harr och öring i små vattendrag är ofta desamma. För större öringar kan fiskliknande flugmönster s.k. streamers vara effektiva. Öring och harr äter likartad föda men skiljer sig något åt i beteende. Harren rör sig gärna gruppvis medan öringen ofta ensam dominerar ett revir. Öringen leker också på hösten medan harren leker på våren. Den senare är också en mer utpräglad insektsätare.

Var hittar jag lake?

Laken finns i de allra flesta vattnen i kommunen. Pröva gärna på selområden i nedre delarna av de större kustmynnande vattendragen eller på grynnor i de större sjöarna. Ett klassiskt ställe där mången lake hissats genom pimpelhålet är utanför Björnsholmen i nedre delen av Skellefteälven.

Hur får jag upp lake?

Den bästa perioden för fiske efter lake är december till februari. Fisket bedrivs då från isen. Eftersom laken i huvudsak är nattaktiv är fisket ofta bäst efter mörkrets inbrott. Den utrustning som används är styva pimpelspön med grov lina och stora blänken med fiskagnad krok. Betet bör föras nära botten och gärna "stötas" i bottenmaterialet. Vid fiske på ställen med lite hårdare ström krävs i regel en tung pirk med liten yta för att komma ned. En isborr med minst 150 mm. diameter rekommenderas, eftersom det inte är ovanligt med lake på över tre kg. På senhösten är det möjligt att bottenmeta lake innan isen hunnit lägga. Bästa platserna är vattendrag med lugnströmmande och relativt djupa avsnitt i nära anslutning till större sel, sjö eller havet. Intagningen av betet bör ske mycket långsamt och med pauser då betet ligger helt stilla. Med denna taktik är bottennapp tyvärr ingen ovanlighet, vilket gör att 0,40 mm. huvudlina rekommenderas. Ett trevägslekande kan användas som länk mellan sänke, krok och huvudlina.

De flesta andra fisken bedrivs under dygnets ljusa timmar. Laken däremot fiskas effektivast under dygnets mörka del. Trevliga tillbehör utgörs därför av maschaller och en fikaväska med varm choklad. För barnfamiljen är det en mycket trevlig upplevelse att byta julstressen mot ett par timmars stilla lakfiske under en stjärnklar himmel. Barnens skräckblandade förtjusning när de får dra upp en vilt slingrande lake blir ett minne för livet. Tyvärr finns det ett motstånd mot att fiska lake eftersom man inte gärna äter den fångade fisken. Detta förklarar man med att den ser ”otäck” ut och att man inte vet hur den kan tillagas. Lakens kött håller en mycket hög kvalitet och den kallas ofta sötvattenstorsk, beroende på sitt släktskap till denna art.

Lake är mycket uppskattad i vårt grannland Finland där den anses vara en delikatess, och man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta samma uppfattning i Sverige. Stuvad lake och ”lakasoppa” är två klassiska recept väl värda att pröva.

Var hittar jag lax och havsöring?

Kommunens mest kända laxälv är Byskeälven, men även Kåge- och Åby älv är väl värda ett besök. Dessa skogsälvar har samtliga en relativt tidig laxuppgång som normalt sett är som störst i andra halvan av juni.

I Skellefteälven erbjuds stadsnära fiske från såväl båt som land efter havsöring på våren och efter lax och havsöring på senhösten.

Hur fiskar jag lax och havsöring?

Bland flugfiskare diskuteras ofta färger och mönster på flugorna och vilka älvar som kräver vad. Detta gäller även älvarna i Skellefteå kommun och ett flertal lokala mönster finns. Det har inte kunnat bevisas vetenskapligt att vissa färger eller mönster fungerar bättre än andra. Med tanke på att laxen inte äter under sin lekvandring i älven så handlar det mesta om att irritera den till hugg.

Ett vanligt råd vid laxfiske är att ”flugan fiskar bättre i vattnet än på land” vilket betyder att det är viktigare att vara effektiv och uthållig med fiskandet snarare än att frekvent byta fluga. Det svåra är att lyckas få en fluga framför nosen på stigande fisk. Om flugan sedan råkar vara blå-grön istället för röd-vit kanske i slutändan har underordnad betydelse.

Havsöringpremiären sker oftast i mitten av maj medan laxen är tillåten att fånga i de flesta vattendrag från början av juni. Observera att tiderna för laxfisket bestäms av fiskeriverket och kan ändras från en säsong till en annan.

Hur väl man lyckas med fisket under resten av säsongen, som sträcker sig till mitten av september, beror till stor del på älvens vattenstånd och temperatur. Vanligtvis tilltar svårigheterna att locka till hugg med lågt och varmt vatten men det är fullt möjligt att fånga lax och havsöring under större delen av sommaren.

Laxen och havsöringen är på många sätt lika varandra vilket gjorde att man under lång tid trodde att de var av samma art. Fiskemetoderna som används är också likartade. För spinnfiskaren fungerar smala skeddrag i silveraktiga färger likväl som wobblers i olika storlekar bra. De flugor som används är ofta av typen ”hårvingeflugor” med eller utan förtyngning.

Var hittar jag mört och brax?

Den vitfisk som återfinns i kommunen utgörs i huvudsak av mört och braxen. Mörten är vanligast och återfinns i många av kommunens sjöar. Braxen finns framförallt i mer näringsrika sjöar som Tåmträsket, Ragvaldsträsket, Gummarksträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem. Även andra s.k. vitfiskarter som id, stäm och ruda finns men är inte lika vanliga som mört och braxen.

Hur fiskar jag mört och brax?

Vitfiskmetet är i huvudsak ett sommarfiske. Fisket är ofta bäst just efter leken i början av juni och när vattnet värmts upp i juli-augusti. Såväl braxen som mört återfinns i närheten av mjukbottnar med växtlighet. Djup på 1,5 – 2 m är ofta lämpligt och fisket är därför ofta möjligt att bedriva även från land.

Den enda fiskemetoden som används för riktat fiske efter mört och braxen är mete. Det klassiska rödvita korkflötet på toppknuten lina och bambuspö fungerar. Ännu bättre går det med tunna linor, små krokar och smäckra flöten. Istället för den stora daggmasken väljer man med fördel en liten mask, maggot, majs eller s.k. ”blood worms”.

Beroende på om man vill få mört eller braxen presenterar man betet på olika djup. Braxen tar uteslutande betet från botten. Mörten däremot tar oftast betet i närheten av botten och ibland i den fria vattenmassan.

Senast uppdaterad: