Villkor och regler för bokning av lokal

Här kan du läsa mer om vilka villkor och regler som gäller vid bokning av kommunens lokaler.

Läs och acceptera köpevillkor samt ordningsregler vid e-bokning av lokal som du hittar nedan

Köpevillkor - idrottshallar online med direktbetalning

 • Företagsinformation
  Interbook Go tillhandahålls av Skellefteå kommun med organisationsnummer 212000-2643. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse
 • Priser
  Varje hyreskontrakt anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive avgifter så som moms, frakt och betalningar. Priset på din bokning kan variera beroende på valet av hall
 • Betalning
  Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners
 • Kortbetalning
  Kortbetalning accepteras av Visa och MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt
 • Återbetalning
  Vid ändring/avbokning av redan betald bokning utgår ingen återbetalning
 • Sekretess, säkerhet och personuppgifter
  I samband med din beställning godkänner du att Skellefteå kommun lagrar och använder dina uppgifter.
  Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Skellefteå kommun kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig
 • Cookies
  En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra till exempel inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning via vår sida. Du kan ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig
 • Klagomål
  Har du klagomål kan dessa framföras till kommunens kundtjänst
 • Tvister och lagar
  Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor ska exklusivt prövas av svensk allmän domstol

Här hittar du skyldigheterna för ansvarig hyresgäst när du hyr en lokal för övernattning. Det är viktigt att ansvarig person finns på plats och är tillgänglig på telefon dygnet runt. Ansvarig person ska vara namngiven på hyreskontraktet.

Ansvarig hyresgäst ska informera sig och övriga gäster om:

 • Var utrymningsvägarna finns
 • Var släckutrustning finns och kunna hantera den
 • Att totalt rökförbud råder
 • Att uppställning av privata fordon inte får hindra räddningstjänsten att nå övernattningslokalen
 • Var uppsamlingsplatsen är vid eventuellt utlöst brandlarm eller brand

Ansvarig hyresgäst ska se till att:

 • Upprätta en förteckning över samtliga deltagare
 • Utrymningsvägar är markerade och upplåsta
 • Utrymningsvägar inte är blockerade med bord, stolar, kläder med mera
 • Elektrisk utrustning som kaffekokare, el-plattor och doppvärmare inte används i övernattningslokal
 • Stolar, bänkar eller andra lösa inventarier inte förvaras i trapphus och korridorer
 • Personlig utrustning förvaras i förläggningsrummet eller i annat anvisat utrymme
 • Brännbart material som sopsäckar placeras i därför avsedda utrymmen
 • Brandavskiljande dörrar hålls stängda (gäller inte magnetuppställda dörrar)
 • Levande ljus eller öppen låga inte förekommer
 • Belysning i korridorer och trapphus hålls tända nattetid
 • Ha kännedom om vilken adress övernattningslokalen har
 • Möjlighet att larma 112

Vid händelse av utlöst brandlarm/brand:

 • Utrym lokalen omedelbart
 • Gå till i förväg bestämd uppsamlingsplats
 • Larma SOS på telefonnummer 112
 • Om det går – försök släcka branden/stänga in branden. Ta inga onödiga risker
 • Möt räddningstjänsten. Visa var övernattningslokalen är. Tillhandahåll nycklar för räddningstjänstens behov

 • Organisationer som vill hyra lokaler ska vara med i en godkänd riksorganisation, vila på demokratisk grund och värna allas lika värde
 • Rökförbud gäller i alla lokaler samt dygnet runt på alla skolgårdar
 • Alkohol och droger får inte användas i lokalerna
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ska vara över 18 år och myndig
 • Djur får ej vistas i lokalerna
 • Inga nötter är tillåtna i skolans lokaler
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående vistas i lokalerna
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för att se till vart nödutgångar och släckutrustning finns samt kunna hantera den
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel/kort till obehörig person eller till person under den åldersgräns som gäller för hyra av aktuell lokal
 • Den bokade lokalen får användas enligt den beställda tiden
 • Under bokad tid ska det ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick. När du hyr matsal ska du även torka av bord och stolar, sopa golv, rengöra pentry och ta ut sopor. Detaljerad information finns på respektive anläggning
 • Omklädningsrummet får användas 30 minuter före och högst 30 minuter efter bokad tid
 • Endast inomhusskor får användas i idrottshallen
 • Det är endast tillåtet att spela fotboll med en inomhusboll i idrottshallen
 • Ingenting får lämnas kvar i lokalen för senare avhämtning
 • Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att:
  - Fönster och dörrar är stängda och låsta och att belysningen är släckt
  - Kranar och duschar är stängda efter användning
  - Toaletter och tvättställ är städade
  - Samtliga använda lokaler är utrymda
 • Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs ska ett sånt kunna uppvisas
 • Reparationer, underhåll och arrangemang kan tillfälligt bryta gällande kontrakt
 • Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fullgöra sina skyldigheter kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd
 • Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Kultur- och fritidskontoret. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada
 • Bötestaxa för misskötsel 1500 kronor + städkostnad 625 kronor / timme

Idrottshallar och anläggningar

 • E-boka
  Vid direktbetalning på e-boka blir bokningen bindande och Skellefteå kommun har ingen möjlighet till återbetalning
 • Enstaka bokning (ej kortbetald)
  Kostnadsfri avbokning gäller tre dagar innan bokat tillfälle
 • Schemabokningar (ej kortbetald)
  Kostnadsfri avbokning gäller enstaka tillfälle tre dagar innan bokat tillfälle. Avbokning flera veckor av schemabokning inte tillåtet, då avbokas hela perioden
 • Matchbokning
  Kostnadsfri avbokning gäller tre dagar innan bokat tillfälle
 • Innebandysarg
  Innebandysarg och sekretariat ska plockas ihop och ställas på anvisad plats. Skulle sargen stå kvar blir den förening som har sista tiden debiterad enligt gällande taxa

Cup, läger och utbildning

Kostnadsfri avbokning gäller tio dagar innan bokat tillfälle efter det debiteras full taxa

Klassrum, teorisal, konferensrum, hemkunskap och aulor

Kostnadsfri avbokning gäller tio dagar innan bokat tillfälle efter det debiterad full taxa

Nordanå och Anderstorpsaulan

Bokning ska vara oss tillhanda 8 veckor innan bokningstillfället.
Kostnadsfri avbokning gäller 30 dagar innan bokat tillfälle efter det debiteras full taxa

Senast uppdaterad: