Hallar och anläggningar

Friidrottshall

I Skellefteå kommun hittar du Florahallens friidrottshall som ligger på Morön.

Idrottshallar

I Skellefteå kommun finns cirka 50 stycken idrottshallar för inomhusaktiviteter. Det är alltifrån spegelsalar till fulls...

Idrottsplatser

Skellefteå har femton kommunala idrottsplatser. Sex av dessa ligger i centrala Skellefteå, övriga nio runt om i kommunen...

Ishallar

Inom Skellefteå kommun finns sex ishallar. I centrala Skellefteå finns evenemangsarenan Skellefteå Kraft Arena samt B- o...

Skellefteå Kraft Arena

Inte bara hemmaarena för Skellefteå AIK, utan också arenan som ger dig en upplevelse som gäst. Verksamheten har bred kar...