Skellefteå kommer att förändras. Snabbt och mycket.

Kanske blir det just här som tillväxt och befolkningsökning är som störst i Sverige fram till 2030. Men hur många fler blir vi? Hur många nya jobb kan komma? Hur många fler elever kommer till grundskolorna?

Det är några av frågorna som Skellefteå kommun gav samhällsutvecklarna Ramboll uppgiften att titta på. De har utifrån det läge som är känt idag tagit fram scenarion för hur kommunen kan utvecklas – genom att ta hänsyn till faktorer som befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat. Rapporten beskriver tre spår och gör nedslag både 2030 och 2040.

I denna sammanfattning fokuserar vi på år 2030 och den framtidsbild som skulle innebära de största förändringarna. För att nå dit måste många viktiga pusselbitar falla på plats: näringslivet ska vara framgångsrikt och lyckas rekrytera rätt kompetens samtidigt som bostäder, skolor och annan samhällsservice byggs ut i takt med att människor flyttar in till kommunen.

Det handlar om en befolkningsökning på mer än 16 000 människor på bara åtta år, utöver de som brukar flytta hit varje år.

Alltså lika många som i dag bor i Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Kåge, Byske, Boliden och Burträsk – tillsammans!

Det är ett helt extra Kiruna som flyttar in.

Eller fullsatt tre gånger om i Skellefteå Kraft Arena.

Och de som flyttar in kommer att göra Skellefteå yngre.

Ungefär 600 fler är bebisar och 200 fler är nyblivna tonåringar.

Totalt sett handlar det om många fler barn och ungdomar som flyttar in.

Dessutom visar Rambolls analys att vi i så fall blir väldigt många fler mellan 20 och 40.

Benägenheten att flytta är störst hos unga vuxna. De familjer som flyttar in till Skellefteå kommer därför också att i högre utsträckning ha små barn.

Detta efter att 14 000 nya arbetstillfällen skapats.

Det högsta scenariot visar alltså på möjligheten att vi har 40 procent fler arbetstillfällen än i dag!

Har vi varit fem runt fikabordet på jobbet blir vi på en genomsnittlig arbetsplats sju. Men det finns ju hjärterum.

Nya jobb kommer att ha skapats på bred front. Av de 14 000 jobben finns 6 900 inom industrin, 4 300 inom tjänsteföretagen, 690 inom service och 2 300 i offentliga verksamheter.

Den största enskilda arbetsplatsen som kommer att anställa många människor är förstås Northvolt, med cirka 3 000 anställda. Den satsningen tillsammans med de underleverantörer som behövs gör ökningen störst inom industrin. Och när människor flyttar in till Skellefteå skapas dels ökade behov inom offentliga verksamheter, men tjänsteföretag växer också när efterfrågan från regionala industrier ökar samtidigt som människor med rätt kompetenser flyttar in.

Rambolls högsta scenario visar på att vi 2030 har ungefär 4 000 fler i skolan än i dag.

1 300 fler barn kommer att gå till förskolorna.

Det innebär många fler kvarglömda vantar.

2 000 nya elever kommer att gå på grundskolorna runt om i kommunen.

Det är alltså mer än tre nya Floraskolor!

Och vi kommer att ha drygt 600 fler elever på gymnasiet.

Det gäller att infrastrukturen håller för alla nya moppebilar och EPA-traktorer.

Det kommer mest att handla om unga familjer och människor i åldern där familjer ofta växer som flyttar in. Detta gör att ökningen till 2030 främst kommer att ske i förskolan samt låg- och mellanstadierna.

Scenarioanalysen pekar också på att en bostadsmarknad som fungerar bra behöver många olika typer av bostäder – och ungefär 4000 bostäder behöver vara hyresrätter.

Det är nästan lika många lägenheter som Skebo äger i dag.

Dessutom behöver vi drygt 2 000 nya villor och radhus och lika många nya bostadsrätter.

Ett blandat utbud av bostäder behövs eftersom människorna som flyttar in till Skellefteå har olika önskningar och behov. Fördelningen av bostäder är en uppskattning som baseras på hur städer som vuxit snabbt de senaste åren utvecklat sitt utbud av bostäder.

Med fler människor kommer behovet av vård att öka med ungefär 19 procent.

I äldreomsorgen kommer 800 fler att finnas än i dag. Men det har inte så mycket med etableringarna att göra, menar Ramboll i sin analys. Det är ett resultat av att vi som redan bor här blir äldre.

Så, Skellefteå kan förändras. Snabbt och mycket.

Visst låter allt detta både härligt och lite läskigt. Och det är mycket som behöver falla på plats för att vi ska kunna nå de här nivåerna redan 2030. Det beror på hur marknaderna utvecklas, på hur företagen satsar, hur vi bygger och på var och en av oss som bor i Skellefteå i dag. Vågar vi ta vara på möjligheterna? Kan vi reda i det som är allra svårast att lösa? Och i vissa fall bara gilla läget ett tag när det är stökigt? För även det kommer att behövas.

Diskussionen om förhoppningar, farhågor och allt som vi behöver göra hoppas vi att du vill vara med i.

Skellefteå kommun gav samhällsutvecklarna Ramboll uppgiften att utifrån det läge som är känt i dag ta fram framtidsbilder av hur kommunen kan utvecklas. Resultatet utgår från uppgifter om befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat. Rapporten beskriver tre spår och gör nedslag 2030 och 2040.

I denna sammanfattning fokuserar vi på år 2030 och den framtidsbild som skulle innebära de största förändringarna. För att nå dit måste många viktiga pusselbitar falla på plats: näringslivet ska vara framgångsrikt, företagen lyckas i sitt arbete för att rekrytera rätt kompetens samtidigt som bostäder, skolor och annan samhällsservice byggs ut i takt med att människor flyttar till kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023