VI HJÄLPER DIG

Näringslivsservice

Hela norra Sverige har hamnat i ett nytt ljus och Skellefteå är en central punkt. Inte minst vår gröna energiproduktion, långa historia och stora kunskap inom industri gör att vi hamnat i centrum för den gröna omställningen av industrin.

Skellefteå har ett konkurrenskraftigt och internationellt näringsliv att vara stolt över och när Skellefteå växer är ett starkt näringsliv en förutsättning.

Skellefteås ekonomi bygger på en stor privat sektor. Sett till kommunens storlek har Skellefteå den största privata sektorn i norra Sverige. Kommunen har en stark tradition av entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, malmen och älven. De stora industrierna finns inom gruvdrift, trä, energi metaller och mineraler samt batteriproduktion.

Den snabbast växande sektorn med nya företag och nyanställningar är tjänstesektorn med informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt digital cross media som spjutspets. Den expanderande tjänstesektorn som även inkluderar detaljhandeln och turismen har idag gått om den tunga industrin i antal arbetstillfällen. Välkommen till Skellefteå!

Vart ska vi?

En förändring som den här är inte en enkel och tydlig kedja av händelser. Satsningar och förändringar sker ofta nästan samtidigt. Eller långt emellan. Ibland känns det stökigt och svårt att koppla ihop skeenden men ofta bygger satsningar på varandra och skapar möjligheter att nå nästa nivå. Och sedan nästa. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer. Allt tillsammans avgör hur bra förändringen blir.

Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 tar ut riktningen för utvecklingens Skellefteå och fokuserar på förverkligandet av visionen om en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 90 000 invånare år 2030.

Illustrerande bild för utvecklingsstrategin 2030
Näringsliv TGN
Näringsliv TGN

Kompetensförsörjning

Nu skalar vi upp arbetet med kompetensattraktion! Det innebär till exempel en bredare dialog med stora som små arbetsgivare och såväl digitala som platsbaserade rekryteringsevenemang. Vi behöver visa att Skellefteå är en attraktiv plats med attraktiva karriärmöjligheter.

Vi vet nämligen att kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning för flera arbetsgivare de närmsta åren. Och ska Skellefteå utvecklas så utgör kunskap och kompetens grunden. Det behövs allt från en bred samverkan i dessa frågor med andra intressenter i samhället och insatser för att öppna arbetsmarknaden för unga, utrikesfödda samt människor som står utanför arbetsmarknaden till att bygga ett attraktivt samhälle för att locka inflyttare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024