NÄRINGSLIVSKONTORET

Kontakta oss

Skellefteå ska kännetecknas av ett expansivt, kreativt och branschledande näringsliv och en bred och växande arbetsmarknad, där nya företag och verksamheter etableras och där befintliga växer. Vårt uppdrag är att stötta den utvecklingen och stimulera både bredd och spets i ett näringsliv som redan andas innovation. Då du som företagare behöver information eller hjälp av kommunen är Näringslivskontoret din naturliga kontakt.

Näringslivschef

Etablering

Vi arbetar för att fler företag ska se nyttan med att verka i Skellefteå. Vi hjälper företag att enkelt få information om möjligheterna i vår kommun och erbjuder service genom hela etableringsprocessen.

Kompetensattraktion

Då du som företagare behöver support och stöd när det gäller kompetensförsörjningsfrågor är Näringslivskontoret din naturliga kontakt. Frågorna kan handla om allt från utbildning, rekrytering, till kartläggning och idéer kring utveckling inom området kompetens.

Företagsutveckling

Företagslots

Företagslotsen samlar kommunala representanter så att du vid samma tillfälle får träffa alla de personer som du har frågor till eller vill ha råd av. Det kan handla om tillstånd, regler, mark, lokaler, finansiering och mycket annat. Tveka inte att ta kontakt, oavsett om du är i uppstartsfas eller vill utveckla ditt företag.

Technical Visits

Showroom Skellefteå finns till för dig som vill veta mer om utvecklingens Skellefteå och göra ett besök.

Frågor och svar

Skellefteå kommun har en etableringsservice till dig som vill flytta hela eller delar av verksamheten till vår kommun. Vi kan till exempel hjälpa till med kundanpassad information, ordna besöksprogram, hjälpa till att hitta lämplig lokalisering, koordinera information från kommunen och lokala samarbetspartners under etableringsresan och dela med oss av vårt nätverk. Alla frågor är OK och arbetet sker under sekretess.

Ja. Region Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Näringslivskontoret kan hjälpa dig med ansökan.

Mer info finns på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats..

Skellefteå kommun har ett avtal med Objektvision så alla annonser för lediga tomter eller lokaler som annonserats där går att söka på den här webbsidan. Skellefteå kommun försöker att i så hög grad som möjligt annonsera alla tillgängliga tomter på den sidan. (Observera att inga tomter för privata villor annonseras där.) Det är kostnadsfritt för fastighetsägare att annonsera på Objektvision så vi uppmuntrar alla att använda den tjänsten.

Ta kontakt med Näringslivskontoret eller Mark och Exploatering för att boka in ett förutsättningslöst möte. Då tittar vi på tillgängliga tomter och diskuterar vilka platser som är lämpliga beroende på typ av verksamhet. Kontakta kommunens kundtjänst så kopplas du till rätt handläggare, telefonnummer 0910- 73 50 00, knappval 5.

Ja vi har både inflyttarservice men också ett Welcome house!

Till inflyttarservice

Till Welcome house

Det finns en mängd olika rekryterings- och bemanningsföretag som kan hjälpa till att hitta rätt person på rätt plats.

Då du som företagare behöver support och stöd när det gäller kompetensförsörjningsfrågor är Näringslivskontoret din naturliga kontakt. Frågorna kan handla om allt från utbildning, rekrytering, till kartläggning och idéer kring utveckling inom området kompetens.

Vi kan bidra till att skapa:

  • Fler lärlingsutbildningar
  • Nya utbildningar och fler utbildningsplatser med flera utbildningsaktörer
  • Generella utbildningar för olika yrkeskategorier
  • Utveckla uppdragsutbildningar åt lokala företag
  • Synliggöra möjligheten att göra karriär i Skellefteå
  • Campusutveckling utifrån näringslivets behov

Du har många olika möjligheter att utvecklas i Skellefteå. Här finns två universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor och studieförbund. Om du studerar på distans eller på annan ort kan Lärcentrum kanske vara något för dig!

Universitet och Yrkeshögskolan

På Campus Skellefteå hittar du universitetsutbildningar från både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Här finns även yrkeshögskoleutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar utformade i samarbete med branschen.
Campus Skellefteå

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning, VUX, har sin bas på Campus Skellefteå. Inom VUX kan vidareutbilda dig inom flera områden. Du kan också läsa grundläggande grundskole- och gymnasiekurser och svenska för invandrare, SFI. Här finns även särskild undervisning för vuxna och utbildning för dig med dyslexi.
Vux.

Folkhögskola

I Skellefteå kommun finns tre folkhögskolor. Medlefors ligger strax väster om centrala stan, Edelvik i Burträsk och Solvik i Frostkåge. Du kan studera på en folkhögskola om du är 18 år eller äldre. Folkhögskolan ger flexibla studiemöjligheter till vuxna studerande. Skolorna ger normalt företräde för äldre och sökande med kort tidigare skolutbildning. Deltagare med funktionshinder, invandrare och arbetslösa är andra prioriterade grupper.

Edelviks folkhögskola Länk till annan webbplats.
Medlefors folkhögskola Länk till annan webbplats.
Solviks folkhögskola Länk till annan webbplats.

Lärcentrum

För dig som vill studera på distans eller via annat universitet i Sverige så kan du genom Lärcentrum få stöd och service. Boka grupprum och teknik mm.
Lärcentrum, Campus Skellefteå

Ja. Internationella Engelska skolan har en grundskola för elever upp till årskurs 9. Det finns också en engelsk inriktning för gymnasium.

Engelska skolan Länk till annan webbplats.

International Baccalaureate - IB

Ja! Tillgången på förnyelsebar energi från regionen i kombination med mark i attraktiva lägen lämpar sig Skellefteå särskilt bra för elintensiva verksamheter. Ta kontakt med Näringslivskontoret så kan de berätta mer.

Följ oss på sociala medier!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024