Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol, tobak och läkemedel

Vill du starta en restaurang, servera alkoholdrycker eller börja sälja tobak och receptfria läkemedel? Läs mer om vad so...

Avfall för verksamheter

Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter har ett egenansvar för att deras avfall tas om...

Brandskydd

Räddningstjänsten har en ganska liten betydelse för en verksamhets säkerhet. Vi utför tillsyn och kan då upptäcka vissa ...

Bygga eller riva

För flerfamiljshus samt i lokaler där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Byggnader som b...

Djurhållning och lantbruk

Information om vad som gäller för lantbruk och annan djurhållning. Ta reda på om det krävs tillstånd eller anmälan innan...

Fartygsinspektion

Samhällsbyggnad, miljö utför fartygsinspektioner med stöd av lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot männis...

Grävtillstånd

Du måste ansöka om grävtillstånd hos kommunen innan du gräver i offentlig mark. Alla som bedriver arbete i närheten av e...

Hälsoskyddstillsyn

Om du ska starta en verksamhet ska du i förväg kontrollera om den omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn. Ta reda p...

Livsmedel

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet kan det vara klokt att ta reda på vad som gäller. Kundtjänst kan hjälp...

Lotterier

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Förening...

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet räknas som ett begrepp enligt miljöbalken, även om vissa verksamheter själva inte tycker att de ä...

Starta förskola

Det finns vissa kvalitetskrav för att få en fristående verksamhet godkänd. Det ska exempelvis finnas personal med utbild...

Torg och offentliga platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla...

Vatten och avlopp

Information och regler om vatten och avlopp för företag och flerbostadshus; bland annat vad du ska göra om du ska bygga ...

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. Det kan till exempel handla om tillstånd för brandfarlig vara, alkoholservering, livsmedelshantering eller djurhållning. I menyn hittar du information om tillstånd, regler och tillsyn inom olika områden.