Upphandling och inköp

Aktuella och planerade upphandlingar

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Lämna anbud, bli leverantör

All upphandling börjar med att Skellefteå kommuns verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå p...

Policy för inköp och upphandling

Kommunens Inköps- och upphandlingspolicy ska tillsammans med gällande lagstiftning säkerställa att inköp och upphandling...

E-handel

E-handel är kommunens sätt att göra inköp, beställningar och ta emot fakturor elektroniskt. Skellefteå kommun använder R...

Fakturera Skellefteå kommun

Skellefteå kommun tar främst emot elektronisk fakturor.

Kontakta inköpsenheten

Inköpsenheten är Skellefteå kommuns centrala enhet för upphandlingsfrågor.

Skellefteå kommun köper varor, tjänster och entreprenader för drygt en och en halv miljard per år. På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar.