STARTA, DRIVA OCH UTVECKLA

Export till nya marknader

Har du funderingar på att växa på nya marknader utomlands men inte helt säker på hur du ska göra? Det finns proffs att ta hjälp av!

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare är den organisation som företräder det samlade näringslivet i länet. Vår viktigaste uppgift är att driva näringspolitiska och opinionsbildande frågor för ständig förbättring av förutsättningarna för näringslivets tillväxt i länet.

Telefon: 0910-77 08 90
Webb: Västerbottens Handelskammare Länk till annan webbplats.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad. En viktig del av vårt uppdrag är att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt.

Besöksadress: Expolaris Center Bäckgatan 1 i Skellefteå
Webb: Business Sweden Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023