EKONOMI

Finansiering, ekonomiska tjänster och investeringsstöd

Sitter du på nya innovativa idéer men saknar tillräcklig finansiering för att genomföra dem? Det finns många stöd som går att söka för att starta eller utveckla företag. Här listar vi några av dem.

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Till företag från myndigheter - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Skellefteå har ett brett register av duktiga revisionsbyråer. Nedan hittar du auktoriserade revisorer i kommunen.

Deloitte
Telefon: 0910-72 66 99

Ernst & Young
Telefon: 0910-58 58 00

LRF Konsult AB
Telefon: 0910-71 75 70

Hultin Revision AB
Telefon: 0910-361 87

KPMG
Telefon: 0910-574 70

Revisorgruppen KB
Telefon: 0910-850 95

Revisionsteamet AB
Telefon: 0910-123 55

RevisorCompaniet
Telefon: 0910- 77 77 00

PwC
Telefon: 0910-71 15 50


Region Västerbotten
Ska främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Erbjuder tex Mikrostöd som ges till nystartade företag, för marknadsföring, investering i maskinutrustning eller produktutveckling. Stödet är på 50% av investeringen, maximalt 30 000 kronor.

Här finns också Särskilt investeringsstöd som ges till hårda och mjuka investeringar, tex byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring. Stödet uppgår till mellan 25 och 50 % av investeringen, i Jörn 50 % och kan maximalt vara 200 000 Euro under en 3-års period.

Läs mer på Region Västerbotten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen
Erbjuder stöd till investeringar som främjar utveckling av verksamheter och bidrar till nya jobb på landsbygden.

Stödet Nya jobb på landsbygden ges för initiativ som ökar sysselsättningen i företaget genom tex en ny anläggning eller ny fast utrustning. Stödet uppgår till upp till 40% av investeringen men stödsumman måste uppgå till minst 100 000 kronor. Maximal tilldelning av stöd är 200 000 Euro under en 3-års period.

Läs mer om ekonomiska stöd på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket ska främja utvecklingskraft i alla delar av landet och verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd.

Läs mer på Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

”Starta eget bidrag” - stöd till start av näringsverksamhet
Arbetsförmedlingens handläggare beviljar "Starta eget bidrag". Bidraget ger möjlighet till försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

Läs mer om stödet på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Sammes Stiftelse
Genom en donation av företagaren Samme Lindmark och hans hustru Maud år 2007 gavs möjlighet att skapa Sammes stiftelse. Samme önskade stödja unga Skellefteåbors intresse för företagande. Stipendier delas ut i kategorierna Idéstipendium, Utvecklingsstipendium, Affärsstipendium och Sommarföretagare.

Läs mer om Sammes stiftelse Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Uppstuds

Har du en bra idé och behöver lite startkapital? Ansök då om ett stipendium från Stiftelsen Uppstuds. Stiftelsen Uppstuds mål är att ge driftiga Skellefteåungdomar en möjlighet att testa sina drömmar. Är du under 26 år och har en idé så är du välkommen att söka

Ansök om stipendium på Stiftelsen Uppstuds Länk till annan webbplats.

EU-bidrag från EUIPO:s SMF-fond

EUIPO:s SMF-fond erbjuder finansiellt stöd till små- och medelstora företag med flera olika erbjudanden där du kan minska dina kostnader för varumärke, design och patent. ​

Medlen är begränsade så missa inte din chans att få rabatt.

Läs mer och ansök här Länk till annan webbplats.

Övriga finansiärer

Ackra Invest
Telefon: 0910-77 08 85

ALMI Företagspartner
Telefon: 0910-71 15 80

Industrifonden
Telefon: 08-587 919 00

EMANO
Telefon: 090-12 78 60

Norrlandsfonden
Telefon: 0920-24 42 50

Inlandsinnovation
Telefon: 0771-15 01 80

Sjätte AP-fonden
Telefon: 031-741 10 00

Svenska riskkapitalföreningen
Telefon: 08-678 30 90

Innovationscheckar

Med hjälp av innovationscheckarna kan ditt företag utveckla idéer, stärka er innovationsförmåga och öka er konkurrenskraft! Här kan du läsa mer om processen och anmäla intresset för att ta del av en check.

Checkarna har initierats av Vinnova och bekostar extern kompetens inom områdena immateriella tillgångar, affärsutveckling och infrastruktur upp till 100 000 SEK i syfte att stärka små- och medelstora företag.

Innovationscheckar (skellefteasciencecity.se) Länk till annan webbplats.

Regionala företagsstöd

Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF). Stöden ska främja satsningar som leder till, eller skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt (ekologiskt, ekonomiskt, socialt). En tillväxt som inte sker på bekostnad av de resurser som är nödvändiga för en framtida utveckling och för att nästa generation människor ska ha en hållbar framtid. Ansökningar om stöd för satsningar som tydligt bidrar till hållbar tillväxt i regionen prioriteras därför särskilt.

Följ nedan länk för ytterligare information:
Snabbguide (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Stöd till jordbruk och landsbygd | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Energistöd från Energimyndigheten

Stöd och bidrag att söka på energiområdet. Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, här hittar ni en del av dem. På sidan hittar ni även stöd från andra aktörer sam t EU stöd.

Stöd och bidrag att söka på energiområdet (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vinnova

Hos Vinnova kan du söka finansiering, läs mer om om vad du kan söka och hur du går tillväga på Vinnovas webbplats.

Vinnova.se Länk till annan webbplats.

Energikrisen

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. Sidan uppdateras löpande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023