Cleantech

Därför pratar alla om clean tech

Nästa sommar står Skellefteå värd för en internationell konferens inom cleantech. Det är ett begrepp som dyker upp allt oftare i samband med att hållbar industri, tillväxt och framtid nämns. Men vad är cleantech och varför pratar alla om det? Jo, därför att det kan vara lösningen för dagens miljöproblem. Och där har Skellefteå en viktig roll att spela.

– Enkelt uttryckt är cleantech allt som handlar om grön teknik, ren energi och hållbara lösningar samt att miljörelevansen ska vara den drivande kraften när man gör affärer, säger Susanne Lindström.

Hon är projektledare för North Sweden Cleantech, en innovations- och exportplattform som arbetar med att profilera Västerbotten och Örnsköldsvik som en kraft att räkna med när det gäller att utveckla produkter, tjänster och forskning kopplat till cleantech. Idag är cirka 80 bolag i regionen länkade till plattformen som hjälper företagen att öka omvärldens intresse för dem.

Världsledande forskning

Det finns gott om goda exempel, inte minst i Skellefteåtrakten där bolag som Martinsons, Skellefteå Kraft, Node Pole, Eco-Oil och Northvolt ligger i framkant inom sina respektive branschers hållbarhetsarbete.

– Den här regionen är världsledande när det kommer till forskning inom biobaserade material. Allt man kan göra av olja kan man göra av trä, säger Susanne Lindström och räknar upp allt från kläder till flygbränsle.

Med den insikten är det enkelt att förstå vilken betydelse biomaterial kan få i samhällets omställning från fossilberoende. Och det är vad det går ut på – att på ett lönsamt sätt göra världen mer hållbar och skapa bättre alternativ till konventionella metoder. Därför kan även ett gruvbolag som Boliden klassas som ett cleantech-företag. Utöver bolagets omtalade förmåga att återvinna elektronikskrot arbetar Boliden mycket med att förbättra miljöarbetet i alla sina processer. Men cleantech kan också handla om digitala lösningar – till exempel en app som gör det enklare att samåka.

Starka argument

Enligt Susanne Lindström finns mycket som talar för att den rena energi och de gröna lösningar som genereras i norra Sverige kan göra stor skillnad i arbetet mot dagens klimatproblem. Argumenten finns. Vi har en högutbildad befolkning, det finns fyra universitet i regionen, vi är topprankade inom innovation och världsledande när det kommer till metallåtervinning, för att nämna några saker.

Även platsen i sig är en enorm tillgång med ett överskott på förnybar energi från vatten-, sol- och vindkraft. I en global jämförelse är den dessutom väldigt billig.

– Det är nog ganska få av oss som tänker på vilken påverkan det har på miljön när vi hänger på Facebook, Amazon, Youtube och liknande, men förbrukningen av energi bland dessa jättar är enorm och ingenting tyder på att den kommer att minska. Snarare tvärtom. Bekymret är att datahallarna ofta ligger på platser där de drivs av el från kol, säger Susanne Lindström som tror att företagen tvingas tänka om när konsumenterna inser detta.

Och då riktas blickarna mot norra Sverige. Facebook har redan en gigantisk datahall i Luleå och företaget Node Pole jobbar intensivt för fler etableringar av det slaget.

Blygsamheten är ett hinder

Men det finns också utmaningar. Norra Sverige är glesbefolkat och syns ganska lite i ett såväl globalt som nationellt perspektiv. Det gör det svårare att attrahera investerare och att säkra kompetensförsörjningen. Dessutom är vi inte världsledande i att framhäva våra styrkor.

– Vi är bra på mycket, men vi är ganska blygsamma och måste bli bättre på att sticka ut hakan. Där har Skellefteå varit ett undantag. Skellefteå har inte skämts och det visade sig tydligt under kampen om Northvolts etablering. En viktig faktor där var också att man gjorde det tillsammans med andra aktörer i regionen och hade Skellefteåborna med sig. Samarbetet är nyckeln, säger Susanne Lindström.

En start global aktör

Vilket för oss tillbaka till den internationella konferens som planeras att äga rum i Skellefteå i juni 2019. Just nu går den under arbetsnamnet Future Industries Meet Up 2018 – Energy Edition. Den kommer att fokusera på energi, bioekonomi och smarta städer.

– Det blir en viktig insats för att på allvar positionera regionen globalt som en stark aktör när det kommer till att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Vi har så mycket kunskap och innovationskraft och alla ska veta det, säger Susanne Lindström.

Och här är några exempel på cleantech från regionen:

Majs gör öltillverkare miljövänligare
Skellefteåföretaget Envigas producerar biokol, bioolja och syntetgas från biomassa. I våra trakter innebär det att skogsavfallet blir drivmedel av olika slag, men globalt sett är jordbruksrester mycket vanligare. I Mexiko, en av världens största majsproducenter, eldas resterna upp idag – men inom kort kan bönderna där istället få betalt får avfallet som sedan omvandlas till gas. Faktum är att öltillverkaren Heineken visat stort intresse av den gasen till sin produktion i ett led att bli mer miljövänliga.

Cellulosa blir modeplagg
Domsjö fabriker tillverkar en högförädlad cellulosakvalitet av gran som i ett ytterligare steg blir viskos. Som kund hittar du den i sidenliknande modeplagg.

Skog blir flygbränsle
Inom tio år kan det svenska inrikesflyget flyga på grönt bränsle från skogsrester efter att forskare från Luleå tekniska universitet hittat en lösning. Ett pilotprojekt som nu planeras kan utföras på LTU Green Fuels anläggning i Piteå och det ska ge tillräckligt mycket bränsle för att utföra kommersiella inrikesflygningar.

Zero Sun Project
Skellefteå Kraft bygger just nu ett hus på Vitberget som ska drivas av solenergi, trots att solen lyser med sin frånvaro stora delar av året på våra breddgrader. Villan har ett unikt energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar. Det gör att villan kan lagra solenergi under de ljusa årstiderna, för att sedan använda överskottet under de mörka. Huset väntas stå klart i juni 2018 och kan då hyras av allmänheten.

Smartare resor
Umeåföretaget SpaceTime har tagit fram en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att boka det smartaste resealternativ från en destination till en annan genom att lista alla möjliga sätt att resa, inklusive kollektivtrafik, kostnad, koldioxidutsläpp och kaloriförbränning. Syftet är att organisationer ska optimera sina resor och samtidigt såväl spara pengar som att minska sin miljöpåverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021