EXPANSIONEN I NORR

Peter Larsson lyfter Skellefteås enorma samhällsomvandling

Peter Larsson är regeringens samordnare för den stora samhällsomställningen i norra Norrland. Ett arbete som handlar om att få många olika aktörer att samarbeta. Han tror på en fortsatt expansion i Skellefteå, även efter att Northvolts batterifabrik är i gång.
– Skellefteå kommer snart att bli en normalstor svensk stad. Grattis! säger han.

Föredrar du att titta på samtalet eller lyssna via podd hittar du det längst ner på sidan.

16 december förra året fick Peter Larsson sitt samordningsuppdrag från regeringen. I grunden handlar den omvandling som han ska samordna om ett antal stora industrietableringar: Northvolts batterifabrik i Skellefteå, H2 Green Steels gröna stålverk i Boden, och Hybrit i Gällivare, som utvecklar fossilfri järn- och stålframställning, vilka är några av de tydligaste exemplen. Men omvandlingen handlar också om allt som följer med etableringarna – tjänsteföretag, restauranger, kultur, behovet av bostäder, utbildning och mycket annat.
– Det har gått väldigt fort. Men jag tycker att ni har tagit till er det här bra i Skellefteå. Det är ungefär som när en kommun blir utsatt för en stor nedläggning. Då är det en annan typ av chock. Det här är en positiv chock. Men båda scenarion kräver en mobilisering av de som är involverade, säger han.

"Oerhörd vänlighet"

Under året har han haft över 500 digitala möten med olika aktörer i norra Sverige.
– Jag möter en oerhörd vänlighet. De flesta är väldigt receptiva för mina infallsvinklar. Några kanske hade förväntningar att jag skulle komma som regeringens företrädare och ta fram en trollstav och så skulle penningflödena strömma. Men så enkelt är det inte. Det handlar om att samverka, säger han.

"Våg av återflyttning"

– Utmaningen i norra Sverige har varit befolkningskurvan. Det är inte så att det är fel att bli äldre, för det blir vi alla. Men vi måste ha en hyggligt blandad sammansättning av befolkningen för skatteintäkterna och för att det ska finnas omsorgspersonal och annat. Nu kan vi få en återflyttningsvåg med barnfamiljer eller studenter som väljer att stanna kvar, säger han.

Fortsatt expansion

I Skellefteå är behovet av bostäder en stor fråga just nu. Men det akuta läget kommer att stabiliseras, menar Peter Larsson.
– Det kommer vara lite bristsituationer nu i början och vi kommer ha tillfälliga bostäder. Men fem år framåt i tiden kommer det att ha stabiliserats. Då är vi vana vid den fortsatta expansionen. För jag tror inte att den kommer att avta efter att Northvolt har slagit upp sina portar. Det kommer att komma andra, mindre företag som tycker att det är intressant att vara på plats här, säger han.

”Människor är kompetens"

En annan utmaning är att locka till sig rätt kompetens. Men Peter Larsson vill hellre prata om människor.
– Det är människor som är kompetensen. Jag gillar att säga människor, så att man inte tror att det är en handelsvara som man kan gå in och köpa i ett storköp. Det är människor som bär med sig erfarenheter, men de kanske måste gå igenom en vidareutbildning för att få ett nytt jobb. Där måste vi också se de möjligheter som finns för människor som varit borta länge från arbetsmarknaden, och lägga ner lite extra resurser så att de kommer in igen. Det är bra för hela den svenska ekonomin.

Vikten av ett välkomnande klimat

Under de närmaste åren kommer det att vara lite rörigt i Skellefteå, när bostäder ska byggas och gator ska grävas, tror Peter Larsson. Men det gäller att ha en positiv inställning under den fasen.
– Precis som vid alla omställningar måste man säga: ”Okej, det blir lite mer besvär på kort sikt”. Men det är övergående, och snart kommer vi se allt det här nya växa fram. Det jag predikar är framför allt: Se till att det blir ett välkomnande klimat för de som flyttar hit.

I korthet: Samordnaren Peter Larsson om samhällsomvandlingen i norra Sverige


  • 16 december 2020 utsågs Peter Larsson av regeringen som samordnare för samhällsomvandlingen i norra Sverige. Något som han menar skickar en viktig signal. ”Genom att peka ut mig säger regeringen att det är viktigt med den här samordningen”, säger han.
  • ”Sverige är ett extremt decentraliserat land. Vi har 290 kommuner, 21 regioner och 250 olika myndigheter. När vi har sådana här stora omställningar gäller det att få koll, så att den ena handen vet vad den andra gör. Det är vad man brukar kalla för stuprör. Jag är väl en utpräglad hängränna i allt det här”, säger han.
  • ”Det finns ett problem som är gemensamt för de flesta Norr- och Västerbottenskommuner, Umeå undantaget. Och det är befolkningens sammansättning. Man blir äldre, man stannar kvar, men de unga har flyttat. Nu kan vi få en återflyttningsvåg med barnfamiljer eller studenter som väljer att stanna kvar. Därför är det viktigt att prata om attraktivitet. Det är olika för olika människor. En del kommer vara jätteintresserade av Sara kulturhus här i Skellefteå. Andra är intresserade av friluftsliv. Man måste se alla de här olika aspekterna och tala lite olika språk. Framför allt tror jag att man ska vara väldigt stolt över platsen man bor på”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022