Metaller och mineraler

Nu möts internationell gruvindustri i Skellefteå

Det är ingen slump att Skellefteå är platsen för Euro Mine Expo. I snart 100 år har malmfyndigheter säkerställt arbetstillfällen för generationer av människor och bidragit till dagens samhällsutveckling.

Runt om gruvnäringen har också nya näringsgrenar vuxit fram, varav flera företag nått världsledande positioner.

Och när batteritillverkningen nu bryter ny mark är behovet av en 100-årig basindustri som producerar hållbara metaller större än någonsin.

Natten den 10 december 1924 gjorde ett arbetslag guldfyndet på Fågelmyran, tre mil nordväst om Skellefteå. Det kom att förändra en hel bygd för generationer.

Bolidenmalmen visade sig innehålla 496 gram guld per ton och var Europas rikaste malmfyndighet, det blev också grunden för hela Bolidenkoncernen. I mars 1926 hissades därmed den första tunnan med malm upp och samma år gick startskottet för samhället Boliden där det tidigare bara funnits väglösa skogs- och myrmarker. Boliden planerades som ett mönstersamhälle genom social ingenjörskonst och blev ett välmående gruvsamhälle.

En industri i framkant

I dag är hela Skellefteå kommun och de närliggande inlandskommunerna starkt präglade av malmfyndigheterna och de gruvor, smältverk, anrikningsverk och återvinningsanläggningar som växt fram.

– Gruvnäringen har varit en av vår regions främsta livsnerver sedan fyndigheten ute på Fågelmyran. Det var ingen slump att det bedrevs provborrningar där och det är heller ingen en slump att det vuxit fram en industri som ligger i framkant när det gäller hållbar utvinning tack vare den lokala kompetensen, säger Anja Palm, näringslivschef vid Skellefteå kommun. Hon fortsätter:

– Gruvindustrin är något av ett föredöme som har koncentrerat sig på sin kärnverksamhet och därmed har det uppstått specialister och nischade bolag runtomkring. För näringslivets utveckling har det varit enormt viktigt med starka leverantörer på ett lokalt plan.

Boliden störst

Den största aktören i i Skellefteåområdet är Boliden, som har närmare 6000 anställda i koncernen och omkring 400 yrkesroller.

Här finns ett tydligt samband mellan produktivitet och miljöfrämjande. I gruvorna ska framtiden medföra ökad användning av batteridrift för truckar, borriggar och bergförstärkningsmaskiner. Boliden har genomgått en digital transformation och positionerat sig som en av världens främsta när det gäller automation. Kollektiva styrsystem och behovsstyrda ventilationssystem är andra exempel på automationsteknik Boliden har infört.

Teknik i framkant

I Boliden Garpenberg används till exempel ett fjärrlastningssystem för att göra arbetsmiljön säkrare och ytterligare förbättra produktionskapaciteten. Systemet är ett av ett fåtal liknande system i världen och Boliden undersöker möjligheterna att använda lösningen även i andra gruvor.

Vid gruvorna Garpenberg och Kankberg testas också ett automatiskt borrsystem som gör det möjligt för operatören att fokusera på ett besvärligt borrområde medan en annan bom automatiskt borrar i ett annat område. Boliden har också implementerat mobila kontrollrum vid anrikningsverken där processerna till stor del sker med fjärrstyrd teknik.

Införandet av ny teknik handlar till stor del om att göra gruvorna ännu säkrare för medarbetarna och Boliden var till exempel först i världen med att använda trådlösa nätverk i sina gruvor för röstsamtal och 3D-positionering.

Boliden har satt som mål att implementera ett fullskaligt system för eldrift via strömavtagare i Rävlidengruvan, som är en satellitmalmkropp och utvidgning av Kristinebergsgruvan.

Där ska man tillsammans med teknikföretaget ABB och Epiroc, tillverkaren av utrustning för gruvdrift och infrastruktur, gemensamt utveckla ett elektriskt trucksystem för underjordsgruvor.

Entreprenörer på världsarenan

Björkdalsgruvan ligger inte långt från Boliden och ägs av Mandalay Resources – det är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. Faktum är att det är den gruva i Västerbotten som producerar mest per år räknat i ton.

Här titulerar man sig som världens renaste guldgruva. Det beror dels på själva bergets speciella förutsättningar, men även tack vare det viktiga miljöarbetet som Björkdalsgruvan bedriver.

Bolidenbaserade Bergteamet är också ett gott exempel på hur lokal spetskompetens inom gruvbrytning växt ut till ett framgångsrikt företag som nu opererar internationellt med specialiserad bergentreprenad. Bergteamet har sedan starten 1999 en historia av säkra, effektiva och innovativa leveranser till gruvindustrin, bland annat inom schaktarbeten och infrastrukturer under jord.

Skelleftehamnsföretaget Jama Mining Machines har anor från 40-talet. Många års samarbete med de norrländska gruvföretagen har gjort Jama till en världsledande tillverkare av specialprodukter till den internationella gruvindustrin. Under 2020 presenterade Jama till exempel världens första batteridrivna fossilfria skrotare av berg under jord.

Produktionen handlar främst om maskiner för malmbrytning och tunneldrivning, men även säkerhetsprodukter till gruvan som räddningskammare.

Innovationer för framtiden

Alimak är en annan världsomspännande aktör från Skellefteå. I över 70 år har Alimak stått för banbrytande lösningar inom design och tillverkning av lösningar för vertikala transporter inom industri- och byggbranschen. Alimaks industrihissar kan installeras ovan eller under jord. I gruvor är typiska tillämpningar vid pelletslastning, krossar, gruvlavar, bearbetningsanläggningar, skorstenar, smältverk, gruvschakt och beredningsanläggningar.

När det kommer till att ta tillvara råmaterial har Skellefteå en lång tradition och framtiden ser lika spännande ut som de första 100 åren.

Här finns omställningsmetaller, innovationer och mineraler som formar framtiden.

Fakta/Euro Mine Expo

Men sin långa historia och starka innovativa framgångar sticker Skellefteåregionen ut även på ett internationellt plan när det kommer till gruvbrytning. Därför var det ingen slump att det var just här som behovet för gruvindustrin att mötas skulle komma att uppstå.

Det började i liten skala i Malå tack vare initiativ från Georange, i dag en partner till arrangören Nolia. Behovet att träffas visade sig nämligen var så mycket större varefter Nolia tog stafettpinnen vidare och 2008 hölls den första konferensen i Skellefteå.

I dag har mässan mer än fördubblats i storlek och mer än 2000 deltagare väntas 2022. På senare år har Skellefteå kommit att betyda ännu för den gröna omställningen där nya industrier utvecklas. Här produceras omställningsmetaller som knyter samman gruvindustri med batteriindustri. Mässan arrangeras vartannat år och Euro Mine Expo 2022 känns mer spännande än på länge!

Morgonmötet på Euro Mine Expo

I samband med Euro Mine Expo 2022 anordnas även Morgonmötet, Skellefteå kommuns mötesplats för näringslivet. Temat för Morgonmötet är då "Så blir företaget en leverantör till gruvindustrin". Läs mer här: "Morgonmötet - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024