Kompetensförsörjning

Skellefteåsamarbete som stärker kompetens

Solviks folkhögskola och Skellefteå Taxi utvecklade en ny och komprimerad taxiförarutbildning för att möta det växande bemanningsbehovet som finns i regionen. Nu gör man sig redo för vårterminens nya kursdeltagare, och fortsätter det framgångsrika samarbetet.

- Den här utbildningen är förankrad i verkligheten och hur jobbet faktiskt ser ut. För oss var det värdefullt att kunna vara medskapande i utformningen av kursen och bidra med vår kunskap, säger Sofie Strömberg, HR-ansvarig på Skellefteå Taxi.

Det är mitt under fredagens rusningstrafik när vi ses i Skellefteå Taxis samordningsstation på Morö Backe, och företagets bokningstjänst går varm. I takt med Skellefteås snabba tillväxt ökar trycket på regionens transportverksamheter, och Skellefteå Taxi är inget undantag. Men för att underlätta rekryteringsverksamheten har företaget vågat satsa på ett samarbete som verkligen sticker ut.

- Vi ville hitta ett sätt att nå ut brett, och skapa förutsättningar för fler att utbilda sig till taxiförare. När vi fick möjligheten att vara med och ta fram en ny kurs tog vi chansen, säger Sofie Strömberg, HR-ansvarig på Skellefteå Taxi.

Började med branschråd

Initiativet startade hösten 2023 samband med att Skellefteå kommuns näringslivskontor kallade till branschråd med regionens alla buss- och taxibolag.

- För oss är nätverkande en viktig del och vi träffades för att diskutera gemensamma utmaningar inom branschen. Vi landade i att en taxiförarutbildning skulle kunna vara aktuell för att underlätta kompetensförsörjningsutmaningen. Här hittade vi en möjlighet att koppla samman Solviks folkhögskola med Skellefteå Taxi som tillsammans snabbt tog fram en komprimerad utbildning anpassad för dagens behov, säger Hanna Vallmark, näringslivsutvecklare på Skellefteå kommun.

Och snabbt gick det. Från det första mötet i början av augusti skulle det bara dröja några veckor innan de första eleverna inledde teorikursen. En åtta veckors taxiförarutbildning fördelad över fyra veckor teori och fyra veckor praktik, där de praktiska momenten genomfördes tillsammans med Skellefteå Taxi. Efter jul fanns tre färdiga förare ute i tjänst, med fler på väg inom kort. Sökande har rätt till att söka CSN under utbildningens gång, och för långväga kursdeltagare finns möjligheter till boende på Solviks elevhem.

- Det är styrkan med folkhögskoleformatet, vi har erfarenheten och strukturen på plats för att effektivt ta fram ett nytt kursformat., berättar Emma Wikblad, studie- och yrkesvägledare på Solviks folkhögskola.

En förankrad utbildning

Som lärare rekryterades Mamish Koumar som har förflutet som både körskollärare och som taxichaufför på Skellefteå Taxi.

- Han har gjort ett fantastiskt jobb, att hitta rätt lärare var en förutsättning för att kunna genomföra utbildningen, säger Emma Wikblad.

För Skellefteå Taxi var det viktigt att utbildningen var förankrad i verkligheten och de behov av stöd och service som erbjuds i samband med företagets körningar.

- Många tänker på taxichaufförer som någon som bara hämtar på flyget eller kör dig hem från krogen, men majoriteten av våra körningar är avtalskunder som kommunen. Då kan det röra sig om passagerare som behöver extra stöd och hjälp. Att vara en duktig taxichaufför handlar om mycket mer än att köra bil, säger Sofie Strömberg.

Utmaning att nå ut

Sista ansökningsdagen till vårens kursomgång går ut 17 mars, inom kort, och redan nu har många sökt. Men att nå ut till potentiella deltagare vid första utbildningsrundan innebar större utmaningar.

- Man måste vara medveten om att det krävs hårt jobb, flexibilitet och en hel del marknadsföring för att få ihop en kurs. Det innebär dessutom en investering, att köpa in studiematerial, rekrytera en lärare, och omfattande annonseringar för att locka studenter till branschen och utbildningen. Efter den första utbildningen har fler fått upp ögonen för Taxiförarutbildningen i Solvik och det är fantastiskt kul att de lyckats så bra, säger Hanna Vallmark.

Även om Skellefteå Taxi är delaktig i att ta fram utbildningen och bidrar med praktiska moment finns inga krav eller förväntningar på att kursdeltagare ska söka sig till just detta taxibolag efter avslutad utbildning.

- För oss är det viktigast att fler får upp ögonen för yrket och möjligheterna. Det är en kort utbildning som ger goda möjligheter att direkt kunna gå ut i jobb. Under de praktiska momenten får alla möjlighet att träffa våra chaufförer och skapa sig en sann bild av jobbet, säger Sofie Strömberg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024