Företagsklimat

Företagare har rankat kommunen – visar på både styrkor och svagheter

Skellefteå kommun får högt betyg på bemötande och rättssäkerhet, men lägre på effektivitet och handläggningstid när företagare har bedömt kommunens myndighetsutövning under 2023. Totalt hamnar kommunen på ett nöjd kund-index (NKI) på 64,9.

Undersökningen heter Insikt och leds av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den skickas bland annat ut till företagspersoner som haft avslutade myndighetsärenden under året. De områden i Skellefteå som mättes under 2023 var bygglov och markupplåtelser, även upphandling mättes som en separat del i undersökningen.

Inom bygglov och markupplåtelse svarade totalt 51 företagare. Kommunen får högst betyg inom digitala tjänster, bemötande och rättssäkerhet och lägst inom råd och vägledning, information om processen, effektivitet och handläggningstid.

- Under 2023 hade vi 1682 unika ärenden totalt inom bygglov, både från invånare och företagare. Våra handläggningstider ligger på 6 veckor från det att ärendet är komplett, lagkravet för handläggning ligger på 10 veckor. De som söker bygglov har ofta klurat rätt länge innan de ens söker, så deras upplevelse är garanterat att det tar längre tid eftersom det ungefär i hälften av ärenden behövs kompletteringar. Därför har vi börjat mäta på andra sätt och lägger mycket resurser på att hjälpa folk att få ihop kompletta ansökningar, bland annat med rådgivning, förbättrade e-tjänster och tydligare information. Antal ärenden med kompletteringar har minskat tack vare det, vilket visar att vi är på god väg men jobbar på att komma ännu längre, säger Enar Nordvik, bygglovschef vid Skellefteå kommun.

När det gäller upphandling svarade 189 företagare. Högst betyg fick bemötande, svarstider och engagemang och lägst betyg fick kunskap om marknaden och affärsmässighet.

Anja Palm är näringslivschef vid Skellefteå kommun och tycker att mätningen är viktig för att den ger kommunen ytterligare ett sätt att fånga upp företagares upplevelser.

- I programmet för ett bra företagsklimat har vi beslutat att myndighetsutövningen ska vara rättssäker, förutsägbar och serviceinriktad. Därför känns det roligt att rättssäkerhet och bemötande får ett bra betyg i denna mätning. Däremot behöver vi utvecklas och bli ännu bättre. Vi behöver lyfta insatser från programmet som ska öka förståelsen för näringslivet exempelvis genom internutbildningar och företagsbesök, säger hon.

Fakta om mätningen
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Den leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

När företagare bedömer dessa tre områden, så hamnar Skellefteå kommun totalt på ett nöjd kund-index (NKI) 64,9. Bygglov får 62,8 i NKI, vilket är lägre än rikssnittet som är 68,3 och landar för detta område på en placering 139 av 175 kommuner. 2022 var NKI för bygglov 63,6. För markupplåtelse har Skellefteå ett NKI på 79,9, vilket är högre än rikssnittet på 77,1 som varit oförändrat sen 2022. Det ger kommunen en placering 29 av 77 kommuner för detta område.

Upphandling var en separat del i undersökningen och får ett nöjd upphandlings-index (NUI) på 66,3 för 2023, jämfört med ett snitt på 66,4 året innan. Det är också högre än rikssnittet.

Skellefteå kommun har deltagit i mätningen sedan 2012.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024