Bryggan

Vi har skapat Bryggan – ett initiativ som ska hjälpa till att överbrygga och sammanföra skolan med de yrkesroller som finns i det lokala näringslivet och övriga branscher.

I bryggan kan olika aktörer inom det lokala näringslivet berättar hur de kan ta emot eleverna och erbjuda något som passar in i deras undervisning. Det kan exempelvis vara i form av ett studiebesök som vidgar vyerna, ett besök i klassrummet, en ögonöppnande workshop, eller en inspirerande gästföreläsning.

Bryggan är ett initiativ och samarbete mellan Näringslivskontoret och Utbildning och arbetsmarknad på Skellefteå kommun, Ung Företagsamhet Västerbotten, Exploratoriet och T2 training for skills.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024