Globala målen på schemat

Ett utbildningspaket för förskola och skola om de globala målen.

I samarbete med Exploratoriet Länk till annan webbplats. har vi samlat lektionstips och länkar till fyra av de globala målen. Se mer under respektive mål.

Exploratoriet logotyp

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden. Rent vatten och sanitet behövs för att vi människor ska kunna hålla oss friska och må bra. En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten, toalett och fungerande avlopp. Vi i Sverige är vana vid rent dricksvatten direkt ur kranen, men vi måste börja använda det mer hållbart och varken slösa med det eller smutsa ner det. 

UR play: Globala mål i sikte mål 6 Länk till annan webbplats.

UR play: Filmen förklarar mål 6 och ger tips på hur vi kan vara mer rädda om vårt vatten. Till filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Rafiki: Globala målet 6 Länk till annan webbplats.

RAFIKI (Erikshjälpen) –Tillgången på rent vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla människor, men det ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Mål 6 handlar om rent vatten och sanitet för alla människor och därför också om rättvisa.

Exempel på frågor att diskutera efter filmerna:

 • Vad betyder målet rent vatten och sanitet för alla?
 • Varför är det så viktigt att vi har rent vatten?
 • Vad använder du vatten till under en dag? Ungefär hur mycket?
 • Vad skulle hända om vi inte hade rent vatten i kranen? (Illustrera gärna genom att ställa fram ett glas smutsigt vatten eller stänga av vattnet i kranen en stund.)
 • Hur gör de i andra länder när de inte har vatten?
 • Hur kan vi göra för att vara rädda om vattnet vi har och inte smutsa ner det?
 • Vad får vi egentligen spola ner i avloppet?
 • Hur kan vi spara vatten?

 • För vattendagbok under en dag på skolan. Vad använder vi vatten till egentligen? Hur mycket ungefär? (Rita och skriv)
 • Ta reda på hur vattnets kretslopp fungerar. Förklara vad som menas med att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde.
 • Ta reda på var vattnet i kranen i skolan/hemma kommer ifrån?

Skellefteå kommuns information om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommuns vattenverk Länk till annan webbplats.

 • Ta reda på hur vårt avlopp renas?

Skellefteå kommuns information om avloppsrening Länk till annan webbplats.

Tuvans avloppsreningsverk Länk till annan webbplats.

Film: Vad händer i reningsverket Länk till annan webbplats.

Mål 7: Hållbar energi för alla

För att vår energianvändning ska bli hållbar behöver mer energi komma från förnybara källor som sol, vind och vatten. Samtidigt behöver vi också minska vår energianvändning. Det kan vara så enkla saker som att släcka lampor när du går ut från ett rum eller att lägga locket på när du kokar potatis. Tillsammans kan vi göra skillnad!

UR play : Globala mål i sikte mål 7 Länk till annan webbplats.

Filmen förklarar mål 7 och ger tips på hur man kan spara på el. Till filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Rafiki: Globala målet 7 Länk till annan webbplats.

RAFIKI (Erikshjälpen) – Det finns många på jordklotet idag som inte har tillgång till el. Mycket av elen som görs idag kommer från fossila bränslen som inte är bra för livet på Jorden.

Uppdrag: Stoppa energitjuvarna!

I detta uppdrag får eleverna gå på spaningsuppdrag i skolan. Med miljöglasögon på får de fundera på vad skolan gör bra idag och vad som skulle kunna göra skolan mer miljövänlig.

Moment 1

Visa film om Hållbar energi och prata om energianvändning i vår närhet. Ta hjälp av bilden ”Varför behövs energi? och samtala med eleverna om:
- Vad händer på bilden?
- Vad finns det för saker som kräver energi? (el, mat, transport, värme)
- Skulle det se annorlunda ut på natten? Vintern?
- Varför behöver människor och djur mat?
- Vi människor är beroende av energi. I Sverige använder vi mer energi än många andra länder.
- Varför är det så? Diskutera rättvisa.

Moment 2

Tillverka var sitt par glasögon av t ex piprensare eller återvunnet papper/kartong. På med miljöglasögonen! Berätta att de kommer att få spana på sin skola med miljöglasögonen på. Visa bilden ”Energismarta tips”. Samtala med eleverna om vad de tror skulle kunna förbättras om vi minskar behovet av energi. Rita ett stort glasögonpar på tavlan, använd gärna grön penna. Skriv in begreppen nedan och prata om var de finns och vad de betyder i skolan.
Mat och matsvinn - Källsortering - Elanvändning −Vattenanvändning −Pappersanvändning
Låt barnen gå på spaning i skolan för att se om de kan hitta energitjuvar, sånt som tar energi i onödan. Sätt gärna upp ”energitjuvar” som påminnelse där de finns.

Moment 3 – Fördjupning (hemuppgift)

Låt eleverna ta med miljöglasögonen hem, och fundera på hur de kan spara energi i hemmet och berätta om vad de redan gör idag som är bra. Använd spaningsprotokollet för att fylla i och samtala om vad de hittade hemma. Skriv ut energitjuvar och låt eleverna ta hem dem för att sätta upp som kom-i-håg-tips.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Så vad kan vi göra? Cykla eller gå, låt bilen stå. Ta hand om allmänna platser och engagera dig i ditt närområde. Tillsammans skapar vi hållbara städer.

UR play: Globala mål i sikte mål 11 Länk till annan webbplats.

UR play: Filmen förklarar mål 1. TIll filmen finns lärarhandledning med tips på aktiviteter och frågor att diskutera.

Globala målens skolmaterial Länk till annan webbplats. Här finns massor av material för alla mål.

Se gärna de tre filmerna överst på denna sida (Introduktionsfilmer om Globala målen). Där finns bland annat inspiration från unga människor som gjort uppfinningar som gör skillnad. Här finns också tips på hur man kan engagera sig själv för att få förändring.

Film: URplay, Världen i mina ögon Länk till annan webbplats.

Syftet med serien är att ge barn och elever i svenska skolor, åk 4-6, en bild av hur barn i andra delar av världen lever samt en inblick i kulturer från andra delar i världen. Serien ger eleverna möjlighet att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i

Skräplabbet Länk till annan webbplats.
Engagerar dig i ditt närsamhälle Lektion i hållbarhet och skräpplockning med tydliga läroplans mål

Arbetet kan med fördel kopplas till NTA:s temalåda Smartare produkter Länk till annan webbplats. som finns tillgänglig på flera av skolor i Skellefteå. Har ni inte lådan men är intresserade av den så kontakta Exploratoriet Länk till annan webbplats. för information.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Informationssida om mål 12 Länk till annan webbplats.

Syfte:

Hur konsumerar vi mindre och minskar avfallet? Förstå begreppet förebygga avfall

Film; UR, Miljöklubben avsnitt 3 Återbruk. Länk till annan webbplats.

Starta filmen vid 9.13 Där förklaras hur det kommer sig att alla de saker vi köper påverkar vår planet.

Återbruksverkstad:

Be eleverna att ta med sig någonting hemifrån som är trasigt eller inte används. Kan t.ex vara ett trasigt klädesplagg, prydnadsföremål etc. Eleverna kan sedan byta saker med varandra alternativt arbeta tillsammans och komma fram till olika varianter hur föremålet skulle kunna återbrukas genom att t.ex lagas eller kanske användas till något med helt annan funktion än ursprunget. Redovisa för varandra.

Superhjälten:

Låt eleverna rita en superhjälte, alternativt gör en mall och skriv ut. På tröjan skriver du 12 (globala målets siffra för Hållbar konsumtion och produktion).
Låt eleven hitta på ett superhjältenamn till sin figur. De får sedan skriva upp vilka superegenskaper deras superhjälte har som främjar mål 12 (som exempel att att hen kan suga åt sig alla plast ur haven och göra den oskadlig).

Pryldetektiverna:

Pryldetektiverna Länk till annan webbplats. låter eleverna reflektera kring sambandet mellan konsumtion och naturresurser. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. En skoluppgift från Naturskyddsföreningen.

Prata med föräldrarna om de globala målen och vad går igenom med barnen vad gäller mål 12. Kanske tipsa föräldrarna att anordna en bytesdag på skolan med gamla leksaker eller kläder.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: