Skolprogram avfall och källsortering F-3

Vi har en del olika program att erbjuda dig och din klass. En del gör vi i samarbete med Exploratoriet.

Logotype för Sopsamlarmonstren
Nummer 11, 12 och 13 av de globala målen: Hållbara städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12) och bekämpa klimatförändringarna (13)

Sopsamlarmonstren

Förskola/förskoleklass: Sopsamlarmonstren

Programmet/ erbjudandet planeras för tillfället. Återkom i februari.

Arbetet med sopsamlarmonstren är ett lekfullt sätt att ihop med barnen närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med sopsamlarmonstren får barnen öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall.
Ni får också lära er hur vattnet kommer till kranen och vart det tar vägen när man spolat, samt vad man får och inte får slänga i toaletten. Sopsamlarmonstren är ett material som tagits fram av Hässleholm Miljö AB. De är varumärkesskyddade. Skellefteå kommun VAA har skrivit avtal om möjligheten att använda materialet utifrån de regler materialet omfattas av. Här kan du läsa mer om sopsamlarmonstrens ursprung på Hässleholm skolsida. Länk till annan webbplats.

Under bearbetning. Vi kommer ut och introducerar sopsamlarmonstren. Efter det har ni möjlighet att få tillgång till material att arbeta vidare med.

Tidsåtgång:

Önskvärt eget förarbete:

Förskola/förskoleklass: Sopsortera med Bamse. Ett samarbete med EL-Kretsen.

Hur sopsorterar man och vad händer med soporna man sorterat? Varför är det viktigt att batterier slängs på rätt ställe? Vi pratar om vad vi gör med skräpet hemma och klurar på om allt man slänger verkligen är skräp? Vad menas med farligt avfall och hur kan en leksak vara det?
” I allt som rör sig, lyser eller låter,
finns ett batteri som ska lämnas åter”

Syftet med lektionen är att lära sig varför det är viktigt för jordklotet och oss själva att ta hand om ”skräpet” på rätt sätt, att källsortera. Att vissa ”skräp” ska sorteras för att kunna återvinnas till nya saker och att andra ”skräp” kan vara farliga för miljön om de hamnar fel.

Lektionen startar med att vi tittar på ett antal olika typer av ”skräp” och funderar på vad de kan vara gjorda av och hur man kan veta hur man ska sortera dom. Vi provar att sortera med hjälp av vår sorteringsmatta och leker någon ”soplek”.
Eget pysselarbete på förskolan där ni gör varsin batteriholk att ta med hem. Alla barn får sedan en specialutgåva av Bamse tidningen som handlar om batterier.

Tidsåtgång: Cirka 2 timmar beroende på om vi ska pyssla tillsammans eller om ni gör det på egen hand.

Önskvärt eget förarbete: Uppmana barnen ta med sig ursköljda förpackningar, tex mjölk- eller yoghurtkartonger för tillverkning av batteriholkar.

Tips på efterarbete

 • Barnens bästa miljötips: När ni arbetat med källsortering har barnen säkert flera andra idéer om vad man kan göra för jordklotet. Gör ett häfte och samla idéerna. Gärna i flera exemplar så barnen får ta med sig tipsen hem.
 • Studiebesök på närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation. Vi går en guidad tur på en återvinningscentral alternativt återvinningsstation och ser hur det fungerar i praktiken.
 • Plocka skräp. Förskoleklassen plockar och tar med sig skräp de hittar ute i skolmiljön eller under annan utflykt. Tillsammans sorteras det och lämnas till rätt ställe.

Råttan och räven, årskurs 3

Källsortering och sopskoj med råttan och räven. Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Vad kan man spola ner i toaletten? Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort avslutningsvis. Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också.

Exploratoriet logotyp

Tid: ca 90 minuter totalt
Innehåll: Råttan och räven - ett program som bokas via Exploratoriet Länk till annan webbplats.

Våra skolprogram tar avstamp i de globala målen. För att läsa mer om vad globala målen handlar om samt hitta mer material. Se mer samlad informationom globala målen här på skolsajten.

Del ur förskolans värdegrund och uppdrag:

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande:

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.

2:1 Normer och värden.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

2.2 Omsorg utvecklande och lärande

Mål

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Riktlinjer

Arbetslaget ska:

 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Samhällsorienterande ämnen
Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

Naturorienterande ämnen
Material och ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Hem- och konsumentkunskap
Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
Nummer 11, 12 och 13 av de globala målen: Hållbara städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12) och bekämpa klimatförändringarna (13)

Fyll i formuläret nedan och skicka ditt meddelande eller önskemål om bokning till oss. Vi återkommer till dig på den adress (eller annan kontaktväg) som du angivit.


Meddelande

Skriv ditt namn

Skriv in din e-postadress så att vi kan svara på ditt meddelande. Om du önskar bli kontaktad på annat sätt skriv detta i meddelanderutan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: