Discgolf

Finländsk forskare hyllar Skellefteås bredd av moderna träbyggnader

Som en av Finlands mest framstående forskare kring träbyggnader och arkitektur i trä har Markku Karjalainen varit med och utvecklat regelverk för bostadshus med trästomme.

Nu jobbar han via ett EU-projekt för att byggregler och förordningar ska bli likadana i Norden – det var också en av anledningarna till att besöka Skellefteå.

Markku är professor i arkitektonisk konstruktion vid Tammerfors Universitet och besökte Skellefteå första gången 2011 – men sedan dess har det hunnit rinna mycket vatten under broarna och faktum är att den nya Älvsbackabron också hunnit uppföras över Skellefteälven. Gång- och cykelbron som är Nordens längsta snedstagsbro i trä med sina 185 meter var något som Markku ville gå över och studera mer ingående.

– Älvsbackabron var faktiskt en av huvudanledningarna till resan, mycket imponerande måste jag säga och givetvis även Sara Kulturhus och The Wood Hotel, säger han.

Markku skulle tillsammans med Dr Emre Ilgin, som är Post doctoral researcher vid Tammerfors Universitet, föreläsa på Luleå Tekniska Universitet (LTU) den 8 februari. Dagen efter planerade de in en heldag i Skellefteå med hjälp av Skellefteå kommuns utvecklingsstrateg och Träinnovationsklustrets samordnare Britt Inger Brisadottir.

– Det blev verkligen lyckat, vi fick en intressant dag och det märktes att de hade lagt ner mycket arbete för att presentera Skellefteå utifrån våra önskemål, säger Markku.

Förmiddagens ägnades åt guidad tur i Sara Kulturhus innan det bar av till parkeringshuset Ekorren och Älvsbackabron.

– Parkeringshus i trä är också något som vi tycker är intressant eftersom finländska brandregler inte tillåter det, även om vi har försökt bygga och av klimatmässiga skäl borde det vara en önskad och rimlig lösning, menar han.

Efter lunch på Campus Skellefteå gav Lars Hedqvist, planeringschef i Skellefteå kommun, en bild av Skellefteås pågående samhällsomvandling.

Därefter tog LTU och RISE över, båda parter inom Träinnovationsklustret, genom Dick Sandberg, professor LTU och Anders Gustafsson, Karin Sandberg samt Göran Berggren från RISE.

Dagen avslutades med ett sista platsbesök på Moröbackeskolan.

– Det blir så påtagligt under en sådan här resa att vi kan lära mycket av varandra. Sverige har byggt storskaligt i trä sedan 1994 och i Finland sedan 1996, men här har ni hunnit längre med det moderna träbyggandet. Flervåningshus i trä står för en marknadsandel på mellan 15–20 procent i Sverige medan Finland ligger på 7 procent. Det som är gemensamt är att intresset fortsätter att öka och det vill vi ta vara på i Finland. Vår regering ser klimatmässiga fördelar och vill bygga mer bostäder i trä, där produkten gör mest nytta, säger Markku.

– I vår tredje klass kan arkitektstudenterna fritt bestämma om de vill specialisera sig på tegelhus, stål- och cementstomme eller trä. Över 75 procent väljer hus med trästomme. Det är främst baserat på miljövänliga anledningar. Studenterna vet att det är ett förnybart ämne som binder koldioxid under hela sin livslängd och det ser nog likadant ut i Sverige av vad jag förstår från universiteten, säger Markku.

En av nycklarna i det pågående EU-projektet som går under namnet ROWinNC blir att avlägsna hinder som håller tillbaka träbyggandet, till exempel olika byggregler mellan de nordiska länderna. Ett gemensamt regelverk skulle förenkla och påskynda utvecklingen ytterligare när det kommer till export av trähus.

– Det kan handla om samma brandföreskrifter, isolering, nybyggnadsregler och samma sätt att räkna ut vilket koldioxidavtryck en byggnad får, säger Markku.

Förutom Tammerfors universitet ingår även Vasa och Uleåborgs universitet i projektet och man bedriver ett samarbete med LTU och RISE i Skellefteå.

– Det känns som en jättebra resa där vi hann med många olika delar och jag hoppas att Skellefteå kommun vill bli en framtida partner i projektet. Jag har tagit mycket bilder från den här bredden av träbyggnader som jag kan använda i min forskning och undervisning. Så här efter covid-tider är det äntligen möjligt att återigen göra studiebesök utomlands med våra arkitektstudenter. Nästa träarkitektur- och stadsplaneutflykt hoppas jag att vi kan arrangera till Skellefteå, säger han.

Relaterat:

Senast uppdaterad: