Discgolf

Norrländskt träsafari inspirerade internationella besökare

Från Danish Technological Institute (DTI) koordineras ett heltäckande internationellt samarbete under namnet Build-in-Wood som ska bidra till att det byggs mer flervåningshus i trä.

Nyligen besöktes Skellefteå och Umeå på ett norrländskt träsafari för att lära och inspireras.

I det europeiska projektet Build-in-Wood, som stöds inom programmet European Horizon 2020, är ​​syftet att bidra till att fler flervåningshus byggs i Europa. I dag finns 21 partners i ett konsortium spridda över Europa och Kanada. Projektet har pågått sedan 2019 och konsortiet tilldelades 8,6 miljoner euro av EU i projektbudgeten. EU har sett ett behov av att uppmuntra större innovationsprojekt i syfte att öka mängden trä i byggandet och ta itu med de stora CO2-utsläpp som den europeiska byggindustrin står för. Ett av resultaten av det europeiska projektet har varit inrättandet av Build-in-Wood Community. Det är en digital plattform som syftar till att sammanföra branschens aktörer och bilda en grund för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

DTI kan jämföras med svenska RISE men är inte statligt ägt utan privatägt där en av fokusavdelningarna är byggnad och konstruktion med trä och biobaserade produkter. Här jobbar 35 personer med Peder Fynholm som Sous Chef.

– Via DTI har vi haft ett mångårigt samarbete med Träinnovationsklustret och framför allt RISE i Skellefteå, och detta är den första studieresan som anordnas inom Build-in-Wood Community. Det är ett nytt sätt att nätverka och utan kostnad för deltagarna, här kan vi dela kunskap och utbyta erfarenheter för alla som arbetar med trä inom arkitektur-, verkstads- och byggbranschen, säger Peder.

– En sak som vi pratat om nu när vi träffades var att hitta samarbetsformer med Träinnovationsklustret, vilket jag hoppas kan bli verklighet för att knyta oss samman ytterligare, säger Peder.

Nätverkets första studieresa gick alltså till Skellefteå och Umeå där man fick uppleva en norrländsk träsafari som Skellefteå kommuns utvecklingsstrateg och Träinnovationsklustrets samordnare, Britt Inger Brisadottir, planerat utifrån önskemål. Syftet var att ta del av träbyggnader och träffa likasinnade från den svenska trävaruvärdekedjan.

Vad kan andra lära av kunnandet som finns i Norrland?

– Den långa erfarenhet som finns inom trä i Norrland är ett starkt skäl att komma hit. Danmark var också med och tog viktiga initiativ när regelverket förändrades på 90-talet för att bygga flervåningshus i trä men vi lyckades inte implementera det i verkligheten på samma sätt som här. Att ni har skogen på bakgården är såklart en stor faktor. Vi måste fortsätta utvecklingen av robusta och hållbara träbyggnader eftersom det är en av lösningarna för att nå våra klimatmål och förhoppningen är att medlemmarna i nätverket tillsammans ska uppmuntra till mer byggande i trä och lära varandra längs vägen, säger Peder.

Studieresan innebar några minnesvärda upplevelser hos deltagarna som kommer inspirera och hjälpa till i argumentationen av att använda mer träbaserade byggsystem.

– För min egen del så var fokuset från Träinnovationsklustret och deras inställning att bjuda in hela världen till Skellefteå riktigt glädjande att ta del av och väldigt bra koordinerat. Vi fick en heltäckande introduktion av utvecklingen som pågår i Skellefteå. Och chansen att uppleva specifika träbyggnader och besöket i Sara Kulturhus där vi guidades av Robert Smith från White arkitekter toppar det hela, summerar Peder.

Relaterat:

Senast uppdaterad: