Kunskapsdagen satte fingret på vilka åtgärder som behövs

Kunskapsdagen i Skellefteå levde för femte året i rad upp till sitt namn – konferensen samlade nationell expertis från forskning, offentliga som privata aktörer, medlemmar från byggföretagen, träbranschen och politiken.

– Det känns viktigare än någonsin att kunna lyfta de utmaningar som finns kring vår samhällsomvandling och det var en bra diskussion hela dagen, säger Felicia Lundmark, ordförande i Bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun.

– Vi gick från EU-nivå ner till den lokala verkligheten i Västerbotten. Vi fick bra inspel och en tydlig bild av var hindren finns för att kunna snabba på den gröna omställningen, säger Mikael Berglund, ordförande i Umeås byggnadsnämnd.

Som styrande i Umeås och Skellefteås byggnadsnämnder brottas Felicia och Mikael med utmaningarna som finns i Västerbotten – en arbetsmarknad som ångar på, men där det är svårt att producera nya bostäder.

– Vi upplever ett stort gap mellan vad som behövs och vad som är möjligt att genomföra. I dag fungerar inte systemet som det borde göra och det var bra att vi fick sända den hälsningen via direktlänk till Bryssel och våra riksdagsledamöter som närvarade, menar Mikael.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun inledde dagen och Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna och vice gruppledare i miljöutskottet, inledningstalade under rubriken ”Den gröna omställningen börjar lokalt”. Senare deltog även Felicia och Mikael i ett panelsamtal som gav en god bild av nuvarande läge kring bostadsbyggandet.

I Umeå har man historiskt växt cirka 1,5 procent per år och just så pass klarat av takten, men i Skellefteå ligger prognosen på mellan 4-5 procent. En jätteutmaning, såklart.

Hur får vi fart på byggandet, frågade moderatorn Michael Jalmby från Esam.

– Jag vill lyfta detaljplanerna som vi jobbar med. Vi ska givetvis inte ge avkall på den demokratiska processen det tar att utforma en väl utförd detaljplan, men däremot korta processtiderna i nästa skede och ge mer resurser till domstolarna, det hade jag sett framemot. Och det är något som behövs nu direkt så vi slipper vänta flera år som en överklagansprocess kan ta. Vi behöver också mer statligt stöd, vi fick statligt investeringsstöd men behöver något liknande men mer anpassat mer till nuvarande läge, konstaterade Felicia.

– Det finns ett system som inte är byggt för den tillväxten och det är jätteviktigt att inte snabba på en dålig planering i det stadiet. Gör vi fel riskerar man kanske problem med segregation eller byggfusk. Domstolarna kan ta mer än ett år på sig att utreda en detaljplan och det borde helst ske inom tre månader. Jag tycker det var bra att den tydliga frustration som finns i länet också framgick, säger Mikael.

Det här var alltså femte raka året med Kunskapsdagen som Skellefteå och Umeå kommun samarbetar kring.

– Styrkan är att vi samlar så många olika aktörer och enar Västerbotten på ett bra sätt. Skellefteå och Umeå är de kommuner där det byggs mest i länet och det faktum att vi har Kunskapsdagen som en gemensam baby känns bra. Men vi ska vara öppna för att utveckla konceptet till kommande år, det är viktigt att ha en tanke framåt och utvecklas, konstaterar Britt-Inger Brisádottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Relaterat:

Senast uppdaterad: