Discgolf

Brasilien och Lettland vill lära av Skellefteås träbyggande

Branschfolk från hela världen vill komma på studiebesök till Skellefteå. Delegationer från bland annat Brasilien och Lettland tog under senare delen av året del av kunskapen som finns runt modernt träbyggande – och överväldigades.

– Här har man gjort ett fantastiskt arbete för att använda ett modernt sätt att tänka med en grön rörelse och hitta en stor användning av förnybara resurser, säger Kristaps Ceplis från det lettiska träklustret.

Det var gruppens första besök i Skellefteå och den bestod av 15 personer från olika lettiska kommuner samt arkitekter och civilingenjörer. Arrangören Kristaps hade besökt Skellefteå under ett annat projekt och när han fick frågan från kommunerna att organisera en nordisk turné för att studera modernt träbyggande i stadsmiljö, var det naturligt att sikta in sig på Skellefteå.

– Kombinationen av träbyggande och marknadsföring är väldigt lyckad här. Man har aldrig glömt bort människors behov när man utvecklat staden och är duktig på att berätta om det. Under vårt besök kände jag verkligen det uppdraget – vi arbetar för människor. Mitt intryck är att det är ett fantastiskt ställe att bo på, säger han.

Hur kan Skellefteå inspirera Lettlands hållbara träbyggnadsgemenskap?

– Liksom Skellefteå har Lettland en viktig skogsindustri. Men för det mesta exporterar vi våra träprodukter och använder dem inte i vårt eget land. Jag tror upplevelseresan till Skellefteå kommer att låta våra tjänstemän börja tänka på att använda trä mer på hemmaplan och att inte vara rädda för det, menar Kristaps.

Brasilien på trä- och norrskensjakt

För andra gången besökte Capsula HUB Skellefteå, nu med en annan delegation bestående av 24 personer, främst arkitekter, ingenjörer och entreprenörer inom det brasilianska anläggningsområdet.

– Vi valde Skellefteå för att det är en bra referens för ett platsvarumärke där man tar tillvara på regionens styrkor, som användningen av KL-trä. Det bästa exemplet är Sara Kulturhus, där vi hade nöjet att bo på The Wood Hotel och på nära håll uppleva kraften i en offentlig plats byggd helt i trä och som används av lokalbefolkningen, säger Laura Castro.

Vad tar ni med er för viktiga lärdomar?

– En stor del handlar om vikten av stadsplanering utifrån platsvarumärke, med en långsiktig vision, samt åtskilliga referenser till träanvändning både i själva byggandet och i utsmyckningen av offentliga miljöer. Dessutom uppmärksammades vi på den nära kulturen mellan den offentliga och privata sfären, och den lokala befolkningens respekt för detta. Dessutom lärde vi oss mycket av de fabriker vi besökte, inte bara när det gäller trä, utan också när det gäller organisation, planering och personalhantering, säger Laura.

Delegationen gick också på norrskensjakt under de sena oktoberkvällarna som besöket varade, men lyckades inte se det nordiska ljuset.

– För oss som är från ett tropiskt land var det häftigt bara att uppleva snö och även om gruppen inte såg norrsken så förde det medlemmarna i vår grupp mycket närmare varandra, säger hon.

– Det är en resa som för alltid kommer att finnas kvar i vårt minne!

Relaterat:

Senast uppdaterad: