Trä och hälsa i fokus på konferens i Skellefteå

Träets välmående effekter brukar man tala om – men kan det verkligen bidra till att vi blir friskare?

Studier vid Skellefteå lasarett har nu pågått i två år och nu förstärks projektet att även omfatta diskussioner runt hygien och patientsäkerhet.

Mellan 22–23 november träffades internationella nätverket "Nordic network on healt and materials" i Skellefteå där pilotstudien på lasarettet var en av punkterna. Deltagarna gick till lasarettet för att på nära håll studera det vårdrum på ortopeden som är inrett med träpaneler och skåpluckor av massiv furu.

Discgolf

Här vårdas patienter med frakturer, och syftet är att undersöka om inredningen har betydelse för välmående och tillfrisknande. Upplevd oro, smärta och trötthet mäts under hela vårdtiden och jämförs med andra patienter med samma diagnos som får samma behandling, men som vistas i ett traditionellt patientrum.

– De flesta uppskattar panelerna och miljön. Det är intressant att det växer och fått stor uppmärksamhet för den breda publiken och i nätverket som vi har, projektet har placerat oss själva på kartan och lyft frågor som trä och hälsa, säger Bror Sundqvist, verksamhetsledare Träcentrum Norr på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Svenskt trä förstärker nu projektet genom att tillskjuta medel för ett tredje år. Olena Myronycheva, mikrobiolog vid LTU i Skellefteå är den som ska utföra fördjupade studier runt mikrober i rummet och panelerna.

– Tyvärr så har projektets verksamhet dragits med kring verkligheten runt överbeläggningar och patienter från andra avdelningar vilket gör att projektet fått stå tillbaka lite. Därför känns det viktigt att vi kan utöka studierna med ett år, säger Bror.

Den norska regeringen har en mobiliseringskampanj med fokus på innovativ användning av trä och timmer. Studier är gjorda på trä och hälsa, men man vill veta mer och samarbetar därför med studierna i Skellefteå.

– Vårt bidrag är att samordna ett tvärvetenskapligt nätverk, där alla delar har ett intresse för inomhusmiljön, gärna med trä eller naturmaterial. I detta nätverk möter forskare arkitekt, träindustri och offentlig förvaltning, säger Christina Qvam Heggertveit, länsjägmästare vid Statsförvaltaren i Møre och Romsdal.

– Det finns redan studier och publikationer som pekar på att trä och naturmaterial i vår inomhusmiljö är hälsosamt, men vi behöver kompletterande studier och dokumentation. Bra forskning är forskning som görs om igen med samma slutsatser,

Trä som material har en mängd olika egenskaper, vissa av dem kanske inte är lika väldokumenterade som andra. Några av dessa egenskaper är hur trämaterial påverkar oss som användare av byggnader, både fysiskt och psykiskt.

– Min egen erfarenhet är att människor ofta kommenterar doften eller atmosfären positivt i trärum och byggnader. Varför får de dessa känslor? Och är detta en egenskap hos trä som har ett större värde, om det används mer överdrivet i träprodukter, frågar sig Christina.

Det närmaste året kommer fler frågetecken förhoppningsvis att bli utropstecken.

Relaterat:

Senast uppdaterad: