Trästad Sverige stakar ut ny inriktning för ökad kunskapsspridning

Discgolf

Föreningen Trästad Sverige jobbar för ökad kunskap om träbyggandets fördelar och har funnits i mer än tio år.

Nu går man in i nästa fas med en mer specificerad målgrupp och ett nybildat branschråd.

– Inriktningen är att skapa fler mötesplatser och samverkan. Det behövs mer kunskap om hållbart byggande hos offentliga beställare och generellt i byggbranschen och närliggande branscher, säger Helene Hellmark Knutsson, ordförande i Trästad Sverige och landshövding i Västerbottens län.

Hon har suttit på ordförandeposten sedan 1 augusti 2020 och under höstens årsmöte valdes också en ny styrelse.

Här tog man beslut om en ny inriktning för Trästad. I framtiden vänder man sig till kommuner och regioner, samtidigt som det byggs upp ett branschråd med företrädare från näringslivet och lärosäten. Branschrådet blir en arena där Trästads medlemmar kan möta näringslivet och tillsammans arbeta för att utveckla och sprida kunskap kring byggande i trä.

Just den gemensamma samverkan är något som Helene trycker särskilt mycket på.

– Vi behöver jobba på alla nivåer, från det regionala till det internationella – inte minst EU har blivit lite av draglok i det här arbetet, allt sedan Ursula von der Leyen lanserade satsningen New European Bauhaus där vi ska bygga mer klimatmässigt och socialt hållbart. Här uppe i norr har vi den så viktiga råvaran trä och vi driver på med den gröna omställningen – det finns verkligen ett enormt kunnande för detta i Sverige och vi kan spela en stor roll inom EU för att öka kunskapen om hur man bygger med trä i alla storlekar, säger Helene.

Där kommer vikten av nationellt och internationellt samarbete in och hon framhåller Skellefteå som en viktig part när det handlar om just kunskapsspridning.

– Skellefteå med Träinnovationsklustret är ett gott exempel på nätverk som bidrar till att visa på hur hela kedjan från skogsindustri, träindustri, akademi och forskning kan samarbeta i en samhällsutveckling av hållbart byggande. Både Skellefteå och Växjö är platser med kunnande långt tillbaka och stark samverkan med synliga resultat i stadsbilden, menar hon.

– Det är så viktigt att kunna visa på goda förebilder, det är avgörande för att få fler kommuner att ta steget och visa på möjligheterna med träbyggande. Det är också tätt kopplat till gestaltade livsmiljöer, vi människor tycker om att bo i städer och orter med variation, där det finns olika typer av byggmaterial. Det handlar inte om att allt ska byggas i trä, men rätt material på rätt plats och trä har fördelen av att vara ett material som binder koldioxid under hela sin livstid, tillägger Helene.

Relaterat:

Senast uppdaterad: