"Vi ska fortsätta slå oss för bröstet"

Annamaria Hedlund har som ny ordförande i Skellefteå Bygg- och miljönämnd en klar vision: Att befästa Skellefteå som en betydande kraft inom hållbart och innovativt byggande med trä. – Vi vill vara en ledande aktör inom hållbar samhällsutveckling, säger Annamaria.

Discgolf

Hon är ny ordförande sedan november och kommer från en tjänst som verksamhetschef på Medlefors folkhögskola.

– Dels är det helt nya frågor för mig, jag har alltid jobbat med människor och mjukare frågor, men nu blir det lite annorlunda ämnen, det är både utmanande, pirrigt och spännande – framför allt känns det roligt med tanke på allt som sker nu och den expansive utveckling vi upplever i Skellefteå, säger hon.

Lagom till hennes tillträde klubbade kommunfullmäktige igenom Skellefteås nya program för hållbart byggande i trä som kommer vara ett av de styrande dokumenten.

Grundprincipen är att Skellefteå kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala byggnadskonstruktioner, samt i de kommunala utomhus- och inomhusmiljöer som byggs.

I kommunen betraktar jag näringslivet, forskningen och utvecklingen av träbranschen som en av de mest betydelsefulla sektorerna, och detta har varit fallet under lång tid. Det finns etablerade arenor här, särskilt inom Träinnovationsklustret, som bekräftar kommunens starka engagemang för träindustrin och träteknisk forskning och utbildning på Campus, säger Annamaria.

– Detta ställningstagande är viktigt för vår kommun, då det inte bara bidrar till hållbart byggande utan också markerar vår roll som sammanhållande länk för Träinnovationsklustret. Det är ett betydelsefullt åtagande för vår kommun att främja träbyggande och hållbar stadsutveckling, menar hon.

Annamaria är också nyligen invald i Föreningen Trästad Sveriges styrelse.

– Forum som dessa är avgörande för att vi ska vara en pådrivande kraft i utvecklingen. Vi har både kompetensen och förutsättningarna att vara en aktiv drivkraft för utvecklingen av ett hållbart byggande, säger hon.

Skellefteås Bygg- och miljönämnd har av förståeliga skäl mycket att bereda på sitt bord med tanke på allt som händer i kommunen.

– Vi ska fortsätta slå oss för bröstet och vara stolta för allt vi gör. För oss i nämnden handlar mycket om myndighetsutövning och se till att vi följer lagstiftning och miljöfrågor samt andra delar som vi är ålagda att följa. Vår verksamhet får mer att göra ju mer vi bygger och då gäller det att vi bygger på rätt ställe och på rätt sätt i gott samarbete med näringsliv och alla samhällsmedborgare, avrundar Annamaria.

Relaterat:

Senast uppdaterad: