Nyskapande arkitektur i trä ska inspirera litauiska arkitekter

Arkitekterna Antanas Šarkauskas och Gabrielė Šarkauskienė.

Arkitekterna Antanas Šarkauskas och Gabrielė Šarkauskienė har sökt sig från Vilnius till Skellefteå för att utforska och inspireras av stadens unika träbyggnader.

Deras arkitektbyrå, som är präglad av ett modernt och kreativt nytänkande, strävar efter att integrera träbyggnader mer framträdande i det offentliga rummet.

Stiftelsen Samarbetsfonden Sverige Litauen är en oberoende stiftelse som grundades 2019 för att förnya och stärka relationerna mellan de två länderna. Avkastningen från fondens kapital används för att stödja utbyte mellan grupper, organisationer och individer. Antanas och Gabrielė sökte medel från fonden för att fördjupa sina kunskaper inom arkitektur riktat mot träbyggande.

Skellefteå valdes ut som studieobjekt efter noggranna efterforskningar.

– Vi hittade denna fantastiska stad med alla dess träbyggnader och kände att det var rätt plats för oss att lära oss mer. Och så är det intressant att så något mer förutom Stockholm och en chans att uppleva Norrland, säger Gabrielė.

Besöket i Skellefteå ska ge inspiration och teknisk insikt, något som båda betonar är viktigt för deras arbete, inte minst nu när de har vunnit en arkitekttävling att renovera och bygga ut kommunala skolor i Vilnius.

– Vårt mål är att införliva träkonstruktioner och trädetaljer både utomhus och inomhus. Här får vi unika insikter, särskilt för skolbyggnader i trä som står vårt schema att besöka, säger Gabrielė.

– Vi ser arkitektur på ett konstnärligt sätt, inte bara tekniskt eller konstruktionsmässigt, säger hon och betonar deras ambition att återuppliva Litauens starka träarkitektoniska tradition.

Antanas tillägger:

– I modern tid har vår stolta trätradition tyvärr försvunnit i Litauen, men nu ser vi ett nytt återuppväckande, särskilt inom offentliga sammanhang, säger han.

Ett hållbarhetsinitiativ i Litauen kräver nämligen att nybyggda offentliga byggnader nu ska vara tillverkade av minst hälften hållbara material, men det finns utmaningar med strikta brand- och konstruktionsregler för trä som komplicerar.

– Vi som arkitekter och allmänt i branschen vet ofta inte hur vi ska förhålla oss till dessa regler, trots att ambitionen finns där, säger Antanas.

När arkitekturparet går omkring i Sara Kulturhus konstaterar båda:

– Det vi ser här skulle tyvärr inte vara möjligt att bygga i Litauen med de nuvarande reglerna. Det är verkligen en fantastisk byggnad.

Paret har rötterna i Vilnius och träffades på arkitekthögskolan innan de startade den egna byrån Šarkauskai architecture atelier.

Deras arkitekturfilosofi präglas av att låta materialets naturlighet styra designen.

– Om det är trä, så vill vi framhäva det. Varje material har sin plats i konstruktionen, funktionen och estetiken, säger Gabrielė och får medhåll av Antanas.

Som deltidslärare vid universitetet planerar de att föra med sig sina kunskaper tillbaka till sina studenter.

– Kan vi inspirera nästa generation av arkitekter att bygga mer hållbart så känns det som en framgång. Vi ser också framemot att knyta nya kontakter och förhoppningsvis hitta samarbetsformer i framtiden, säger Antanas.

Relaterat:

Senast uppdaterad: