Nytt utvecklingsprogram för träindustrin i Västerbotten

Discgolf

Det är en spännande tid för utveckling av träindustrin i Västerbotten. Träbransch Norr är ständigt framåtblickande och tar nu initiativet till att utarbeta ett omfattande utvecklingsprogram under 2024.

– Vårt mål är att stärka träbranschen i Västerbotten genom att fokusera på innovation, hållbarhetsarbete och cirkulär omställning, säger Lena Drugge, verksamhetsledare på Träbransch Norr.

Förstudien av projektet är inriktad på att identifiera och analysera behovet av utveckling i enlighet med hållbarhetsmål och cirkulär ekonomi. Det här kommer att genomföras genom att utföra minst 20 behovsinventeringsanalyser i träindustrin (BIT), samt sammanställa en färdplan för branschen. Färdplanen kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av branschens nuvarande läge, utmaningar och möjligheter, samt nödvändig steg för att uppnå en hållbar utveckling med ett ökat cirkulärt fokus.

– Vi ser en intressant framtid för vår bransch i Västerbotten, där nytänkande och innovativa lösningar kommer att vara avgörande för att möta framtidens utmaningar. Genom att anamma nya tekniker och strategier så positionerar vi oss för att leda utvecklingen framåt och skapa en mer hållbar och effektiv industri, säger Lena.

Målet med förstudien är att förbättra förädlingen och användningen av lokala biobaserade material, samt att minska klimatavtrycket. Ett annat viktigt mål är att fördjupa kunskapen inom branschen och att utveckla nya produkter och affärsmodeller som främjar cirkulära flöden.

För att uppnå dessa mål kommer företagsinventeringen att genomföras i tre etapper: företagsinventering, BIT-analyser och en handlingsplan. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och Skellefteå Kommun, vilket visar på ett starkt regionalt stöd för initiativet.

– Träindustrin är en viktig basnäring för sysselsättningen i Västerbotten, vilket också det regionala stödet visar, säger Lena.

Relaterat:

Senast uppdaterad: