Svenskt träkunnande –
en global exportsuccé

I takt med att världens ögon riktas mot Sverige för framstegen inom hållbar byggteknik, tar Sveriges Träbyggnadskansli en central roll i att sprida svensk expertis och innovation på den internationella arenan.

Till sin hjälp har man Träinnovationsklustret i Skellefteå.

– Det finns en öppenhet kring att dela sina kunskaper och det är väldigt efterfrågat. Den här inställningen gynnar även konkurrens, tillväxt och utveckling, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Sveriges Träbyggnadskansli

Discgolf

Med ökat intresse från länder som Tyskland, Holland, Storbritannien, Belgien, USA och Brasilien, har träbyggnadsindustrin en unik möjlighet att göra svenska träbyggtekniker till en ny exportindustri, inte enbart inom trävaror, utan även inom forskning och spetsexpertis.

– Det vi bygger i Sverige kanske inte direkt påverkar den globala uppvärmningen, men vårt materialval och vår kunskap kan definitivt ha en positiv inverkan på byggindustrin världen över, säger Susanne Rudenstam.

– Med byggsektorn som en stor klimatpåverkare globalt, står svensk träteknologi i främsta ledet tillsammans med vindkraft, batterier och grönt stål, för att bidra till en mer hållbar värld.

En nyckel i den globala strävan är det långvariga samarbetet med Träinnovationsklustret i Skellefteå, som är en viktig värd när det handlar om att ta emot besökare för att dela kunnande, något som stadigt ökat genom åren. De skräddarsydda besöksprogrammen är efterfrågade.

– Vi är enormt tacksamma och känner oss trygga med att ta med internationella delegationer till Skellefteå. Där finns inte bara en professionell mottagningsverksamhet ledd av Britt Inger Brisadottir som samordnare, men även inspirerande industrier, projekt, byggnader och människor som kan dela med sig av sina erfarenheter, säger Susanne.

Det här samarbetet är ett exempel på den svenska modellen där lokala, regionala och nationella aktörer, policyutveckling och akademi arbetar hand i hand enligt triple helix-modellen. Denna modell har bidragit till att bygga upp träbyggnadssektorn, med korta avstånd mellan politik och industri.

Idag är inte Sverige ensamt i utvecklingen av träbyggnadsteknik i takt med att fler och fler fångar upp kunskap och förstår vikten av hållbart byggande.

– Det finns ett växande internationellt intresse för kunskapsutbyte, där man vill förstå våra tekniska lösningar djupare, säger Susanne.

– Det är inte bara grundläggande inspiration som efterfrågas nu, utan många vill ha en helhetsbild som inkluderar allt från brand- och akustiklösningar till gröna finansieringsmodeller.

Att dela med sig av hundraårig kunskap och ny teknologi till besökare är inte en självklarhet, men har blivit en del av den svenska träindustrins DNA – förhoppningen man delar är såklart att kunna göra fler hållbara affärer i framtiden.

– Ja, att lära kunder är givetvis bra, om vi ser på de internationella besöken. Det är framför allt dessa som vi öppnar upp oss för ordentligt, men vi har även konkurrenter som är här, arkitekter och andra yrkesgrupper. Men jag brukar kalla oss i branschen för en "global timber tribe". Det finns en öppen företagskultur hos företag som Martinsons och Lindbäcks Bygg, för att nämna några. Det påminner om innovationsklimatet i Silicon Valley och 'co-opetition', där företag kan vara hårdnackade konkurrenter men ändå dra fördel av att dela kunskap till en viss gräns, säger Susanne.

På den här grunden har Träbyggnadskansliet i Stockholm och Träinnovationsklustret i Skellefteå en central roll i att forma framtidens globala träbyggnadssektor, vilket bevisar att Sverige inte bara har ledartröjan när det kommer till hållbart byggande, utan också inom internationellt samarbete och kunskapsdelning.

Träinnovationsklustret understryker att det är tack vare en klar strategi och målinriktat arbete som man nått sina målgrupper, vilket har gett resultat.

– Effektiv och engagerande kommunikation är nyckeln till att maximera vår räckvidd. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete med Träbyggnadskansliet och Susanne Rudenstam för att möta den ökande efterfrågan på delegationer, studieresor och konferenser. Det är viktigt med erfarenhetsutbyte mellan länder för gemensamt lärande och inspiration, säger Britt Inger Brisádottir, samordnare av Träinnovationsklustret på Skellefteå kommun.

Relaterat:

Senast uppdaterad: