Tysk-svenska Handelskammaren på besök. Gruppbild på alla deltagare.

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammaren utforskar svenskt träbyggande

Under en nyligen genomförd delegationsresa, anordnad av Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av det tyska näringsdepartementet (BMWK), besökte åtta tyska företag Skellefteå.

Syftet var att utforska hållbart och resurseffektivt byggande, med särskilt fokus på trämaterial.

– Det är tydligt att den gröna transformationen sker här, säger Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef.

Resan syftade till att introducera de tyska deltagarna för den svenska byggnäringen och dess framsteg inom hållbarhet och resurseffektiv byggteknik, och då särskilt inom träbyggnation. Fokus låg även på att länka samman expertis från båda länderna för att hitta nya konstellationer för tysk-svenskt samarbete.

– Dialogen under besöket har bland annat lett till insikter om olika lösningar. Framtidens väg verkar vara en mix och hybrid av trä kombinerat med andra naturliga material och givetvis tekniska innovationer, säger Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Detta besök är kulmen på ett längre projektarbete inom ramen för det så kallade tyska MEP-programmet, där Tysk-Svenska Handelskammaren noggrant valt ut åtta spetskompetensföretag för delegationen som passar bra ihop med den svenska marknaden.

– Deltagarna representerar ett brett spektrum av företag, från etablerade träbyggare till startups med innovativa lösningar, säger Ninni.

– Ett av företagen har exempelvis byggt Volvo showroom i Göteborg, och ett annat har skapat berg-och-dalbanan i trä på Liseberg så det finns redan utförda uppdrag här.

Delegationsresan, som inkluderade besök i både Stockholm och Skellefteå, var inriktad på kontaktbyggande och informationsutbyte.

– I Stockholm genomförde vi en konferens och besökte bland annat Wisdome, Trikåfabriken och Cederhusen. Även Skellefteå erbjöd en direkt upplevelse av träbyggandets potential samt ett fantastiskt nätverkande. Att bo på trähotellet var dessutom en verklig upplevelse och ett exempel på hur regionen lever som den lär, menar hon.

Träinnovationsklustret har spelat en viktig roll i besöket genom att presentera en bredd av expertis.

– Framtidens fokus ligger på att förena digitalisering med traditionella byggmetoder. I Sverige är den gröna omställningen inte bara en del av regeringens klimatplan, utan något som personligen imponerar och inspirerar. Det är tydligt att den gröna transformationen sker här, med Skellefteå och Sverige i spetsen.

Vilka konkreta steg till samarbete ser ni framför er?

– Vi ser helt klart det här som ett steg mot framtida initiativ och inte bara som en punktinsats. Vår förhoppning är att den inledda dialogen fortsätter och utvecklas, och vi står redo att bistå med att knyta samman relevanta parter. Vi är konstant engagerade och ser fram emot nästa steg, som deltagande i Nordbygg och Trä- och Teknikmässan i Göteborg. Vårt mål är att lyfta viktiga framtidsfrågor och därmed knyta samman expertis från våra båda länder. Det är en del av vår roll – att inte bara initiera, utan också vara den förbindande operativa länken som främjar de här processerna konkret. Vi har en brådskande uppgift att tillsammans driva på klimatomställningen, säger Ninni.

Relaterat:

Senast uppdaterad: