Framtidens design – hus som går bygga, demontera, flytta och återbruka vid behov

Discgolf

Forskningsinstitutet RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet har, tillsammans med 16 parter från byggvärdekedjan, framgångsrikt genomfört projektet "Framtidens design – Återbruk av träbyggnader i en cirkulär ekonomi".

Resultatet visar på den stora potentialen för framtidens byggande där återbruk och cirkulär ekonomi spelar en central roll.

Projektet nådde under våren sin slutpunkt med utvecklingen av Flexibilitetshuset Demo 2, en flexibel och demonterbar byggnad som kan anpassas, flyttas och byggas ut efter behov. Projektet syftar till att berika den plats där byggnaden står och samtidigt spara resurser under hela dess livstid, vilket resulterar i en låg total klimatpåverkan.

Fredag den 24 maj samlades projektdeltagarna i Beskowhuset i Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm där projektpartnern arkitektbyrån ETTELVA bjöd in till eventet "Tankar på terrassen”.

För att demonstrera återbrukbarhet och klimatnytta från olika perspektiv togs underlag fram för två byggnadsprojekt som baseras på: Folkhems planerade byggnation av fem nya bostadshus i kvarteret Klockelund i Farsta samt Flexibilitetshuset och anpassning till den stora variationen av bostadsbehov i Kiruna och Skellefteå kommun. Det ena projektet bygger på industriellt tillverkade husvolymer med Lindbäcks Bygg, Derome och OBOS som partners, medan det andra baseras på planelement från partners inom trähusindustrin – Masonit Beams och Iso Timber.

Projektet har jobbat fram beräkningssätt som gör att det går bygga hus som är demonterbart och återmonterbart och har flexibilitet i konstruktionen och som kan anpassas till olika behov.

Tommy Persson, utvecklingschef på Masonite Beams i Nordmaling, har ingått i studien. Nordmalingsföretaget har utvecklat flexibla och snabbmonterade golvelement med stora spännvidder på upp till 8 meter, som användes i studien av Flexibilitetshuset.

– Allt var väldigt behovsstyrt från början. Det är inget påhittat case utan vi har utgått från ett verkligt behov och i dag har vi en färdig produkt som finns färdig för marknaden att beställa. Klimatvinsterna har varit en ögonöppnare, konstaterar Tommy.

Janina Östling, hållbarhets- och innovationsansvarig på Iso Timber, håller med om framgångarna i projektet. Iso Timber bidrog med deras bärande och isolerande ytterväggar och prefabricerade planelement som inte kräver extra isolering eller plastfolie.

– Vi har varit många olika kompetenser i projektet och behovsägarna har triggat utvecklingen, vi har verkligen utformat något unikt. Arkitektoniskt har vi fantastiska system, men om de inte är designade för miljöer där människor vill trivas och bo, så fungerar de inte. Man ska kunna anpassa byggnaden till platsen, vilket vi lyckats med. Vi har nu en produkt i form av en byggnad som kan byggas och användas direkt, säger Janina.

IVL har gjort klimatberäkningen och klimatbelastningen visade sig vara mycket låg, särskilt när man skulle förändra rummen. Klimatbelastningen var under 200 CO2-ekvivalenter för nybyggnationer, 80 för flytt och 2 för ändrad planlösning.

Henrietta Borseman, hållbarhetschef och arkitekt på ETTELVA Arkitekter, kommenterar:

– Det har hänt mycket inom området. Nu ställs krav på återbrukbarhet och flexibilitet, och till och med vissa markanvisningstävlingar inkluderar CO2-krav där byggherren får rabatt om man kan visa på flexibilitet. Genom att integrera flexibilitet och hållbarhet från designstadiet kan byggnader bli långsiktigt hållbara och anpassningsbara för framtida behov, vilket både minskar klimatpåverkan och sparar resurser, säger Henrietta.

Karin Sandberg, senior forskare på Enheten Träteknisk Forskning i Skellefteå, har lett hela projektet:

– Det har varit utmanande att bana väg för cirkulärt byggande. Vi har utvecklat demonstratorer där vi undersökt demontering och återmontering samt flexibiliteten i hur byggnaden kan användas ur olika perspektiv. Vi har skaffat oss viktiga kunskaper och insikter och även skrivit en fortsättningsansökan som vi tror starkt på. Vi tittar på inverkan för kommuner och andra aktörer eftersom de som ställer kraven styr mycket av framtiden. Det är viktigt att byggherrar och kommuner engagerar sig, då de hjälper till att förverkliga våra visioner, säger Karin.

Relaterat:

Senast uppdaterad: