Japansk delegation ville
se och lära av Västerbotten

Skellefteå har under våren tagit emot över 100 personer i ett aktivt kunskapsutbyte, med besökare från både Brasilien och Frankrike. Senast var det en delegation från Japan som kom för att lära sig mer om moderna träbyggnadstekniker och hållbara konstruktioner.

Discgolf

Besöket organiserades som en del av ett pågående samarbete mellan svenska och japanska experter inom hållbar byggteknik. Professor emeritus Seiichi Fukao vid Tokyo Metropolitan University, ingick i delegationsgruppen och var mycket nöjd med de två dagarna, 10–11 juni.

– Vi kunde få förstahands och konkreta upplevelser av storskaliga moderna träbyggnader genom att besöka de faktiska byggnaderna och ha ansikte-mot-ansikte diskussioner med experter från olika intressentgrupper. Det gav mycket mer lärande än att se bilder och läsa artiklar, säger professor Seiichi Fukao.

En av de viktigaste insikterna gruppen tog med sig från besöket var att det är möjligt att genomföra stora träbyggnadsprojekt på ett ekonomiskt genomförbart sätt, trots skillnaderna i ekonomiska och lagstiftningsmässiga situationer mellan Sverige och Japan.

– Vi kan nu reflektera över skillnaderna i ingenjörstekniker och regleringar och anpassa kunskaperna till de japanska förhållandena för en mer hållbar byggnadsindustri i Japan, förklarar Seiichi Fukao.

Ulrik Berg, moderat politiker i Umeå kommuns byggnadsnämnd, deltog också i mötet med den japanska delegationen. Han ser ett stort värde i att samarbetet mellan Skellefteå och Umeå nu kommer att intensifieras, vilket gör att besökare i framtiden kan få intryck från båda städernas träbyggnadsprojekt. Umeå har särskilt profilerat sig inom "Timber on Top", metoden där man bygger på med trästommar på befintliga byggnader.

– Vi från Umeå kommun känner att vi tillsammans med Skellefteå kan visa hur våra lokala råvaror kan lösa flera problem i en grön omställning, säger Ulrik.

– Norr och -Västerbotten är troligast den mest expansiva regionen för den gröna omställningen i Europa och möjligen världen inom vissa delar för tillfället. Det gör att hela världen har ett intresse för att se våra lösningar och produkter och ta del av vårt kunnande, säger han.

Delegationen från Japan visade också stort intresse för ett återbesök under 2025 till Västerbotten. Umeå och Skellefteå, som medlemmar i Trästad Sverige, fortsätter nu att positionera sig som ledande aktörer inom träbyggande i regionen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: