Kunskapsresa till Danmark ­– samarbete som bara växer

Discgolf

En delegation från Västerbotten genomförde nyligen en framgångsrik studieresa till Danmark, och landets största träkonferens, Build in Wood.

Resan, som syftade till att främja kunskapsutbyte mellan Sverige och Danmark, gav deltagarna möjlighet att ta del av de senaste studierna inom träbyggande.

I det europeiska projektet Build in Wood, som stöds inom programmet European Horizon 2020, är ​​syftet att bidra till att fler flervåningshus byggs i Europa. I Danmark har intresset för träkonstruktioner vuxit på senare år, och behovet av specialiserad kunskap om allt från mindre byggprojekt till komplexa träbyggnader är större än någonsin. Det är Danish Technological Institute (DTI) som koordinerar det heltäckande internationella samarbetet och under 2023 besökte man Skellefteå men nu var rollerna omvända.

Delegationen från Västerbotten representerades av Träinnovationsklustret, Trästad Sverige, Skellefteå och Umeå kommun samt Länsstyrelsen Västerbotten. Gruppen deltog både i konferensen och på studieresan, som ägde rum den 22 och 23 maj 2024 i The Plant Cph i Köpenhamn.

– Resan var en fantastisk möjlighet att se hur våra grannar arbetar med träbyggnadstekniker och att dela erfarenheter som kan berika vår egen verksamhet i Sverige, säger Britt Inger Brisádottir, Träinnovationsklustret, Skellefteå kommun.

På Build in Wood samlades experter med fokus på innovation, kunskap och nätverk.

Deltagarna fick nya insikter i senaste forskningen om LCA-beräkningar, resursoptimering, omvandling av befintliga byggnader och återvinning av trä i större skala.

– Det var inspirerande att se hur långt man har kommit med hållbart byggande i Danmark och hur man jobbar branschöverskridande, säger Bror Sundqvist, Träcentrum Norr, Luleå Tekniska universitet.

Studieresan som koordinerades av DTI inkluderade även besök till flera danska träprojekt, vilket gav möjlighet att se praktiska exempel på olika byggnader.

Med nya idéer och erfarenheter från Danmark ser Träinnovationsklustret fram emot att fortsätta verka för hållbart byggande och internationellt utbyte.

– Detta var bara början. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och kunskapsutbyte med våra danska kollegor, avslutar Britt Inger.

Relaterat:

Senast uppdaterad: