Nya branschrådet stakar ut framtidsfrågor kring träbyggandet

Vid Trästad Sveriges senaste årsmöte i Umeå diskuterades fördjupade framtidsfrågor inom träbyggande, strategier och samarbetsmöjligheter. Organisationen är nu i uppstarten av att utvecklas till en 2.0-version, med ett nybildat branschråd som ska stärka kunskapsutvecklingen och driva den snabba utvecklingen av industriellt träbyggande framåt.

Discgolf

– Det känns väldigt bra att så många företrädare från branschen deltog vid mötet tillsammans med offentlig sektor. Jag har stora förhoppningar om att Trästad kan bli en viktig mötesplats för en snabbare utveckling av det industriella träbyggandet, och framför allt för kunskapsöverföring mellan branschen och de offentliga planerarna och beställarna, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län samt ordförande i Trästad Sverige.

Det blev en inspirerande heldag när Trästad bjöd in till årsmöte och branschrådsmöte i Umeå. Dagen följdes av studiebesök på både Arkitekthögskolan och Östra Station, där Balticgruppen bygger Sveriges nuvarande högsta kontorsbyggnad med trästomme. Byggnaden, som har tio våningar varav åtta i trästomme, är ett imponerande exempel på modernt träbyggande.

Vid årsmötet omvaldes landshövding Helene Hellmark Knutsson till ordförande, och Janet Ågren omvaldes till vice ordförande. Britt Inger Brisadottir, samordnare från Träinnovationsklustret, sitter med i den operativa ledningsgruppen.

Vid det efterföljande mötet med branschrådet diskuterades framtidsfrågor inom träbyggandet, strategier och samarbetsmöjligheter.

Samverkan är central för att möjliggöra den snabba förändringstakt som samhällsbyggandet måste genomgå. Ett tydligt budskap från branschrådet var att byggföretagen måste involveras i arbetet. Viljan att minska koldioxidavtrycket gör att kunder och finansiärer alltmer efterfrågar hus byggda med trästomme. För att kunna leverera det som marknaden vill ha, måste hela värdekedjan fungera smidigt och effektivt.

– Viljan att få ner koldioxidavtrycket gör att kunder och finansiärer alltmer efterfrågar hus byggda med trästomme, och hela värdekedjan måste hänga ihop på ett bra sätt för att vi ska kunna leverera det som marknaden vill ha, säger Helene.

En annan viktig aspekt som lyftes fram under mötet var behovet av att visa upp exempel och projekt för att dela erfarenheter och lärdomar. Delegationsbesök, där olika aktörer kan se och lära av faktiska projekt, är avgörande. Oavsett om man representerar näringslivet eller offentlig sektor, är det viktigt att lära tillsammans, både av misstag och framgångar, för att stärka hela värdekedjan.

– Något som efterfrågas är att få se och lära av konkreta projekt; hur har man räknat, var låg utmaningarna? Här är delegationsbesök viktiga, oavsett vilken del av näringen eller offentlig sektor man representerar. Att lära tillsammans, både av misstag och framgångar, är en viktig aspekt av att hålla ihop hela värdekedjan, avslutar Helene.

Relaterat:

Senast uppdaterad: