Fiska i Åby älv

Vid Åbyälven finns det en fiskebrygga som är anpassad för rullstol.

Bryggan har räcken på tre sidor och rymmer flera rullstolar samtidigt.
Det går att öppna räcket så att det blir enklare att fiska från rullstol.
Bryggan är en bit över älven så det är lätt att kasta ut med spö från bryggan.
I Åbyälven finns lax , öring och harr.

Före fiskebryggan finns det en grillplats vid älven och där går det att sitta med rullstol.

Det finns en utetoalett anpassad för rullstol.

Karta över fiskebryggans plats

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2019-11-27