Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver Skellefteå kommuns vilja och ambitioner angående avfall. Den är en del av den kommunala renhållningsordningen som, enligt miljöbalken, ska finnas i alla kommuner och revideras vart fjärde år.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om kommunens avfallshantering och åtgärder för att minska mängder och farlighet.

Planen vänder sig till hela kommunen, såväl som kommunens egna verksamheter som till invånare och privata aktörer.