Styrande dokument

Skellefteå kommun har styrdokument som förtydligar hur kommunens verksamheter ska förhålla sig i olika frågor.

Förskola

Grundskola

 • Dokument 1
 • Dokument 2
 • Dokument 3
 • Doklument 4

 • Dokument 1
 • Dokument 2
 • Dokument 3
 • Doklument 4

 • Dokument 1
 • Dokument 2
 • Dokument 3
 • Doklument 4

 • Dokument 1
 • Dokument 2
 • Dokument 3
 • Doklument 4

 • Dokument 1
 • Dokument 2
 • Dokument 3
 • Doklument 4