Riktlinje för representation

Syftet med riktlinjerna är att ge anställda och förtroendevalda stöd i bedömningen att avgöra när representation är lämpligt och i vilken omfattning den kan ske, oavsett om representationen sker externt eller internt.

Riktlinjen finns just nu på kommunens intranät.

Senast uppdaterad: