Samhällsutveckling och trafik

Trafik och gator

Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och aktuella om- och nybyggnadsarbeten.

Resor och transporter

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat.

Planering i kommunen

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med planering att göra.

Bredband och IT

Skellefteå kommun har antagit en bredbandsstrategi där planen är att stärka infrastrukturen.

Hållbara Skellefteå

Vi har höga ambitioner i Skellefteå. Det finns inget alternativ till att utvecklas hållbart när vi växer. När Skellef...

RELATERAD INFORMATION

Tillväxtscenario

Kanske blir det just här som tillväxt och befolkningsökning är som störst i Sverige fram till 2030. Men hur många fler b...

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.