Planering i kommunen

Översiktsplaner

Översiktsplanen beskriver utvecklingen för den fysiska miljön på lång sikt.

Planprogram

I planprogram utreds de stora frågorna, som lämplig användning och behov, i ett större geografiskt område.

Detaljplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett visst område.

Planer för stadsdelar

Nya bostäder byggs överallt i kommunen. Här hittar du planer och visioner för stadsdelarna i staden Skellefteå.

Planer för trafik

Trafikplanering handlar om är att skapa en vardag där du säkert och miljövänligt kan röra dig i staden och i kommunen.

Så här planerar vi

Hur hänger planerna ihop och vilka riktlinjer styr planeringen? Här hittar du svaren.

Så läser du detaljplanen

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får användas. Detaljplanen bestämmer t.e...

RELATERAD INFORMATION

Småhustomter

Drömmer du om ett nytt hus eller ett fritidshus? Skellefteå kommun har ett varierat utbud av tomter till salu. Här finns...

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med planering att göra.