Familjeteamet – perheille, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia

Lasten kasvatus ja ohjaaminen elämässä voivat olla ihanaa mutta toisinaan myös kova ja vaikea tehtävä. Kaikki lapsiperheet voivat jossain vaiheessa kohdata vaikeuksia, joiden yhteydessä tarvitaan apua asioiden muuttamiseen. Familjeteamet tarjoaa tukea ja hoitoa 0–12-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja perheilleen.

 • Familjeteamet on avohoitotoimintaa, joka tarjoaa tukea ja hoitoa perheille, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia.
 • Familjeteametin tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa ratkaisuja, jotka vahvistavat perhesuhteita ja hyödyttävät lapsen kehitystä.
 • Voit hakea tukea sosiaalipalvelun käsittelijän kautta.
  Voit hakea tukea tämän sähköisen palvelun kautta. Linkki toiselle sivustolle. Sähköinen palvelu on ruotsinkielinen.
 • Työskentelemme sinun ja sosiaalisihteerisi sopiman toimeksiannon pohjalta. Tuki on yksilöllisesti sovitettu ja perustuu sinun ja perheesi tarpeisiin ja toiveisiin.

Millaista tukea Familjeteamet tarjoaa?

Tarjoamme perheenhoitoa ja tukea perheavustajan välityksellä.

Minkä asioiden parissa työskentelemme?

Usein kyse on perhesuhteisiin tai vanhemmuuteen liittyvistä vaikeuksista, kouluun lähtemisen vaikeudesta, vaikeuksista pitää kotona kiinni rutiineista, riidoista ja konflikteista, päihteiden väärinkäytöstä, väkivallasta ja mielenterveyden ongelmista.

Miten toimimme?

 • Lähdemme liikkeelle resursseista, joita perheessä on. Tuemme vuorovaikutusta ja viestintää sekä vahvistamme vanhemmuusroolia.
 • Keskipisteessä ovat lapsen tarpeet.
 • Perheavustajat tarjoavat konkreettisempaa ja käytännöllisempää tukea kotona.
 • Tapaamiset järjestetään Familjegårdenin tiloissa tai kotona. Tapaamme säännöllisesti, tavallisesti kerran viikossa.
 • Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden tahojen, kuten esikoulun, koulun tai Region Västerbottenin, kanssa.

Ryhmätoiminta

Familjeteamet tarjoaa erilaista ryhmätoimintaa:

Varhainen vanhemmuuden tuki – vauvaperheille

Varhainen vanhemmuuden tuki (tidigt föräldrastöd) toteutetaan Familjeteametin ja maakäräjien äitiys- ja lasten terveydenhuollon yhteistyönä. Se on suunnattu vauvaperheille, joilla on suuri tuen ja hoidon tarve lapsen ensimmäisenä elinvuotena.

Tavoitteet

Yhteyden syventäminen ja suhteen vahvistaminen lapsen ja hänen vanhempansa välillä

Lisääntynyt luottamus omaan kykyyn olla vanhempi

Ryhmätoiminta

 • 4–5 vanhempi-lapsiparia kahtena päivänä viikossa
 • vuorovaikutus ja katsekontakti arjen yhdessäolossa
 • rutiinit ja hoiva päivittäisessä elämässä
 • keskustelut lapsen tarpeista ja kehityksestä
 • kontakti ja kokemusten vaihto vastaavassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa

Vuorovaikutushoito (samspelsbehandling)

 • neuvontaa ja tukea arjen tilanteisiin sekä vanhemman merkityksen vahvistaminen lapselle
 • Marte meo -työskentely, joka perustuu videolle tallennettuihin vuorovaikutustilanteisiin

Vanhempainkeskustelut (föräldrasamtal)

 • Vanhemmat saavat yhdessä tukea vanhemmuusrooliinsa kerran viikossa.
 • vuorovaikutusprosessin ja lapsen kehityksen seuraaminen

Molemmille vanhemmille annetaan mahdollisuus käsitellä asioita, jotka vaikuttavat vanhempi-lapsisuhteeseen ja heikentävät

Haluatko, että lapsesi saa mahdollisuuden kehittää ja vahvistaa omanarvontuntoaan?

Familjeteamet tarjoaa ryhmiä 7–12-vuotiaille lapsille, jotka elävät tai ovat eläneet perheissä, joissa on mielenterveyden ongelmia.

Lasten ryhmä:

 • teemakohtaisia tapaamisia
 • annetaan tietoa mielenterveysongelmista
 • mahdollisuus tutustua paremmin itseensä ja kykyihinsä
 • muiden vastaavanlaisia tilanteita kokeneiden lasten tapaaminen
 • leikkiminen, yhdessä syöminen ja hauskan pitäminen.

Lähtökohtamme

 • Tieto ja jaettu kokemus antavat uusia ajatuksia ja toivoa.
 • Vanhemmat ovat merkittävimmät ihmiset lapsen elämässä.
 • Vanhemmat haluavat lastensa parasta.

Tapaamisia on kymmenen. Ne järjestetään kerran viikossa.

Barnkraft

Barnakraft on uusi ryhmätoiminta, jossa vanhempia hoidetaan rinnakkain lasten kanssa ja jossa Familjegården tekee yhteistyötä psykiatrian ja riippuvuusyksikön kanssa.

Tapaamisia on kymmenen. Ensimmäisellä, seitsemännellä ja kymmenennellä tapaamiskerralla vanhempainryhmä ja lasten ryhmä tapaavat yhdessä.

Tavoitteena on parantaa vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja viestintää. Lapset ja vanhemmat saavat myös mahdollisuuden tavata muita, joilla on samankaltaisia kokemuksia, ja jakaa ajatuksia keskenään.

Tukiryhmä nuorille, joiden perheessä on mielenterveyden ongelmia

Mielenterveysongelmista kärsiville nuorille käynnistetään tarvittaessa uusia tukiryhmiä Klara-avohoitotoiminnan kautta.

Haluatko, että lapsesi saa mahdollisuuden kehittää ja vahvistaa omanarvontuntoaan?

Familjeteamet tarjoaa ryhmiä 7–12-vuotiaille lapsille, jotka elävät tai ovat eläneet perheissä, joissa on päihdeongelmia.

Fältverksamheten (kenttätoiminta) tarjoaa ryhmiä 13–19-vuotiaille lapsille, joiden perheessä on tai on ollut päihteiden väärinkäyttöä.

Lasten ryhmä

Meillä on teemakohtaisia tapaamisia kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Tapaamisissa lapset

 • saavat päihteiden väärinkäyttöön liittyvää tietoa
 • saavat tilaisuuden purkaa syyllisyyden ja vastuussa olon tunteita
 • saavat mahdollisuuden tutustua paremmin itseensä ja kykyihinsä
 • saavat tavata muita lapsia, joilla on samankaltaisia kokemuksia
 • saavat leikkiä, syödä yhdessä ja pitää hauskaa.

Lähtökohtamme:

 • Tieto ja jaettu kokemus antavat uusia ajatuksia ja toivoa.
 • Vanhemmat ovat merkittävimmät ihmiset lapsen elämässä.
 • Vanhemmat haluavat lastensa parasta.

Tukiryhmä 13–19-vuotiaille nuorille

Nuorille, joiden läheisellä on tai on ollut päihdeongelma, on tarjolla tukiryhmä Fältverksamhetenin Linkki toiselle sivustolle. kautta.

Täältä voit lukea lisää nuorten tukiryhmistämme Linkki toiselle sivustolle.

Hae tukea Familjeteametista

Hae tukea joko jättämällä tukihakemus kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta tai soittamalla kunnan asiakaspalveluun numeroon 0910-73 50 00. Näppäile sitten 1, jotta sinut yhdistetään sosiaalisen tuen ja huolenpidon yksikköön.

Ota yhteys Familjeteametiin

Jos haluat lisätietoja tai tarvitset apua, ota yhteyttä Familjeteametiin. Tavoitat meidät soittamalla asiakaspalveluun numeroon 0910-73 50 00 ja näppäilemällä 1, jotta sinut yhdistetään sosiaalisen tuen ja huolenpidon yksikköön.

Toimipisteemme sijaitsee Skellefteån keskustassa osoitteessa Kanalgatan 77.

Senast uppdaterad: