Familjeteamet - för familjer med barn 0-12 år

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Familjeteamet (f d Familjegården) ger stöd och behandling till familjer, föräldrar och barn i åldern 0–12 år.

 • Familjeteamet är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder stöd och behandling till familjer med barn i åldern 0–12 år.
 • Familjeteamets mål är att tillsammans med familjen hitta lösningar som stärker relationer och gynnar barnets utveckling.
 • Du ansöker om stöd via socialtjänstens handläggare.
  Du kan ansöka om stöd via denna e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Vi arbetar utifrån det uppdrag som du och din socialsekreterare kommit överens om. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har.

Vilket stöd erbjuder Familjeteamet?

 • Vi erbjuder familjebehandling och/eller stöd via familjeassistent.
 • Det handlar ofta om svårigheter i relationerna i familjen eller i ditt föräldraskap, svårt att ta sig till skolan, svårt att få till rutiner hemma, bråk och konflikter, missbruk, våld och psykisk ohälsa.

Hur jobbar vi?

 • Vi utgår från de resurser som finns i familjen. Vi ger stöd i samspel och kommunikation och stärker föräldrarollen.
 • Det är barnets behov som är i fokus och du som förälder som gör förändringarna.
 • Familjeassistenterna erbjuder ett mer konkret och praktiskt stöd i hemmet.
 • Träffarna sker i Familjeteamets lokaler eller i hemmet. Vi ses regelbundet, vanligtvis en gång i veckan.
 • Om det behövs så samarbetar vi med andra, till exempel förskola, skola eller Region Västerbotten.

Vilka är vi?

Vi som arbetar på Familjeteamet är familjebehandlare och familjeassistenter. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt. Kontakten med Familjeteamet är frivillig och kostnadsfri.

Beroende på vad du behöver hjälp med finns det i teamet många olika kompetenser och vidareutbildningar inom t.ex. Funktionell Familjeterapi, RePulse, Motiverande samtal, Parenting young children, Tryggare barn samt Beardsleys familjeintervention.

Gruppverksamheter

Tidigt föräldrastöd genomförs i samarbete mellan Familjeteamet och regionens mödra- och barnhälsovård. Vi vänder oss till spädbarnsfamiljer med stort behov av stöd och behandling under barnets första år.

Mål

Stärka relationen mellan barnet och dess föräldrar.

Föräldern ska känna ökad tilltro till sin föräldraförmåga.

Gruppverksamhet

 • Kontakt och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar i liknande situation.
 • I gruppen ingår 4-5 spädbarn med var sin förälder. Vi träffas två dagar i veckan.
 • Råd och stöd i vardagssituationer samt bekräftelse på förälderns betydelse för barnet.
 • Vi arbetar med samspel, rutiner och omsorg i vardagen.
 • Vi pratar om barnets behov och utveckling.

Föräldrasamtal

 • ­En gång i veckan träffas vi för enskilda samtal med förälder/föräldrar och spädbarn. 
 • Vi samtalar bland annat om föräldrarollen, anknytning, barnets utveckling och familjens egna mål.

Vill du veta mer? Kontakta Familjeteamets familjebehandlare via kundtjänst 0910-73 50 00 eller Barnhälsovårdens psykologer via regionens växel 090-785 00 00.

Tidigt föräldrastöd finns på Kanalgatan 27A i Skellefteå.

Familjeteamet erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Vi erbjuder två olika former av grupp; en för endast barn samt en för barn och föräldrar parallellt, så kallad Barnkraft.

 • Vi erbjuder dessa grupper en gång per år.
 • Det är kostnadsfritt att delta och personalen har sekretess.
 • Du kan anmäla intresse via kommunens kundtjänst. Barnet ställs på kö och du blir uppringd när det finns plats för barnet i en grupp.

Vad gör vi på träffarna?

Temainriktade träffar en gång per vecka under tio veckor där barnen till exempel får:

 • avlastas skuld och ansvar
 • känna att man inte är ensam i sin situation
 • kunskap om psykisk ohälsa
 • möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
 • träna på att sätta gränser
 • träffa andra barn med liknande erfarenhet
 • leka, fika tillsammans och ha roligt

Barnkraft

I Barnkraft träffas barnen parallellt med föräldrarna i samma lokal men i olika rum. Barnen deltar i en grupp som leds av Familjeteamet och föräldrarna i en grupp som leds av psykiatrin. Barnkraft har temainriktade träffar likt traditionell barngrupp. Det som är specifikt för Barnkraft är att: 

 • vid första, sjunde och tionde tillfället träffas föräldrar och barn tillsammans.
 • syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på Familjeteamet.
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

Stödgrupp för ungdomar med psykisk ohälsa i familjen

Vid behov startar nya stödgrupper för ungdomar med psykisk ohälsa via öppenvårdsverksamheten Klara Länk till annan webbplats..

Familjeteamet erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer där föräldrarna har/har haft problem med missbruk av alkohol och/eller droger.

 • Vi erbjuder denna grupp en gång per år.
 • Det är kostnadsfritt att delta och personalen har sekretess.
 • Du kan anmäla intresse via kommunens kundtjänst. Barnet ställs på kö och du blir uppringd när det finns plats för barnet i en grupp.

Vad gör vi på träffarna?

Temainriktade träffar en gång per vecka under tio veckor
där barnen till exempel får:

 • avlastas skuld och ansvar
 • känna att man inte är ensam i sin situation
 • kunskap om missbruk
 • stärkas i att kunna göra egna kloka val
 • möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
 • träna på att sätta gränser
 • träffa andra barn med liknande erfarenhet
 • leka, fika tillsammans och ha roligt

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på Familjeteamet.
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

Stödgrupp för ungdomar 13-19 år

Ungdomar som har eller har haft någon anhörig med missbruksproblem erbjuds stödgrupp via Fältverksamheten.

Här kan du läsa mer om våra stödgrupper för ungdomar

Här söker du stöd hos Familjeteamet

För att söka stöd kan du antingen använda kommunens e-tjänst för ansökan om stöd eller ringa kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansök om stöd (Länk till annan webbplats)

Kontakta Familjeteamet

Om du vill veta mer, kontakta Familjeteamet. Du når oss via Kundtjänst 0910 - 73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Vi finns i lokaler på Kanalgatan 77 i centrala Skellefteå.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: